Mange spente studenter som er klar for å skrive bacheloroppgave deltok på årets Refresh IT

Refresh IT – et av høstens høydepunkter

Endelig var det igjen duket for kick-off for oppgavesamarbeid mellom studenter fra Institutt for Informasjonssystemer ved Universitetet i Agder og næringslivet når Refresh IT ble arrangert på Caledonien 25. oktober.

90 studenter deltok på Refresh IT som ble arrangert på Radisson Caledonien Hotel 25. oktober. Arrangementet er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Digin og NHO Agder. Flere spennende bedrifter fra regionen presenterte seg på scenen denne dagen og lokket studentene med høyaktuelle forslag til Bacheloroppgaven. Bedriftene som presenterte seg på scenen denne dagen var Egde, Atea, Norkart, Oxidane Venture, Sikri, Tieto Evry, IKT Agder, Capgemini, Kristiansand kommune, Mechatronics Innovation Lab, Netsecurity og Agder Energi/ Å Energi. På scenen og på stand ble det presentert alt fra kreative designoppgaver innenfor applikasjoner og IT-løsninger til mer løsningsbasert programmering og utvikling.

refresh it

Samarbeid med bedriftene gir studentene relevante bacheloroppgaver med konkrete problemstillinger fra næringslivet

De 90 studentene som møtte opp i dag har dannet grupper og er i posisjon til å velge hvilken bedrift de ønsker å kontakte og spørre innledende spørsmål. Hos noen av bedriftene kan de også være med å forme sin egen bacheloroppgave, slik at oppgaven kan bli enda mer interessant for studentgruppen. Daglig leder i Digin, Cathrine Stien ser alltid frem til høsten og Refresh IT. – Dette er et veldig viktig arrangement, både for bedriftene for å få vist seg frem og for studentene som opplever at utdanningen blir mer arbeidslivsrelevant da studentene får bryne seg på reelle arbeidsoppgaver.

Cathrine sier videre at det er en tydelig trend at prakisplass har blitt enda mer utbredt hos IT-bedriftene den siste tiden, noe som gjør at studentene får en smakebit fra arbeidslivet før studiene er ferdig. I tillegg blir de bedre kjent med bedriftene i regionen, som forhåpentligvis bidrar til at de bosetter seg her i stedet for å søke arbeid i andre storbyer.

uia

NHO Agder er med som ny samarbeidspartner

Tidligere har CoWorx vært med som samarbeidspartner, men nå har NHO Agder overtatt stafettpinnen. Anne Klepsland Simonsen er veldig glad for å kunne bidra. - IKT-kompetanse i bedriftene er en nøkkelfaktor for verdiskaping, omstilling og konkurransekraft. Det er allerede et stort udekket behov for IKT-kompetanse i det norske arbeidsmarkedet, og problemet vil bare bli større de kommende årene. Derfor er også Refresh IT viktig for NHO Agder. Arrangementet er et foregangseksempel for hvordan koble fagmiljø ved UiA, studenter og næringslivet sammen, en vinn-vinn-oppskrift for alle parter.

Motiverende å være attraktiv student

Mehmet Eksi er en av studentene som deltok denne dagen. Han hadde mye skryt på lager til både arrangørene og bedriftene. –Denne dagen er kjempegøy og veldig motiverende. Vi studenter blir mer selvsikre og får høyere selvtillit når vi opplever at ledere for store IT-bedrifter står på scenen og forteller at vi er attraktive for deres bedrift.

Hvilken bedrift er mest interessant for deg og din gruppe? – Capgemini er veldig interessant fordi de har en litt mer leken tilnærming til oppgavene og vi studenter kan være kreative i arbeidet. Det jeg synes er mest kult er at de har latt tidligere studenter komme med forslag til oppgaver og dermed har de tatt hensyn til at oppgaven skal løses av flere personligheter i et team. Slik kan en oppgave bli interessant for alle i teamet og finne ut hva vi er best på. I tillegg har Capgemini et graduate program som kan bidra til å bygge karrieren vår, og det er kjempespennende, sier Mehmet.

mehmet

TietoEvry har tidligere høstet god erfaring fra studentsamarbeid

– Vi er glad for å være her, på jakt etter fremtidige gode kollegaer. TietoEvry forteller at de bare har god erfaring med studentgrupper etter å ha deltatt på Refresh IT tidligere. –Vi lærer mye om hvordan de tenker og hva de verdsetter. De kan komme med sine innspill og vi kan gi de kunnskap og erfaring fra arbeidslivet. Det er en vinn-vinn situasjon.

bedrift

TietoEvry forteller at de i fjor hadde et vellykket samarbeid med Norkart og studentgruppen som skrev bacheloroppgave om Kart AI og gjorde det veldig bra. –De fikk A på oppgaven og vi ønsker jo alltid at studentene skal lykkes, spesielt når de jobber på et reellt kundeprosjekt. Så det er jo helt fantastisk og viser hvor høyt nivå studentene er på.

På arrangementet EXPO vises resultatene fra alle samarbeidene frem, dette blir på våren 2023. Vi i Digin ønsker studentene og bedriftene masse lykke til.