Rekordmange søkere til praksisplass i Kart AI

KartAi-prosjektet har vært i gang siden starten av 2021, og har tatt i mot mange dyktige praksisstudenter fra Universitet i Agder etter et rekordhøyt søknadstrykk før sommeren.

Studentene skal jobbe med en rekke sentrale oppgaver sammen med fageksperter i prosjektet. Målet er å jobbe mot en mer digital, demokratisk og automatisk kvalitetsheving av eiendomsregisteret.

KartAi er et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Kartverket, Norkart AS, og Universitetet i Agder. Forskningsprosjektet har som mål å bidra til å automatisere og effektivisere saksbehandlingen i byggesaker, ved å heve kvaliteten til eiendomsregisteret (matrikkelen) og kartbaser ved hjelp av kunstig intelligens. For å oppnå dette, har studentene blitt inndelt i grupper som skal møtes én gang i uka fremover for å jobbe med ulike oppgaver innenfor blant annet AI og maskinlæring, tjenestedesign og digitaliseringsstrategier. 

Les mer på kartai.no.

Studenter fra UiA