Bilde: Andreas Eikin og roboten EVE fra Halodi Robotics (Foto: Damares Stenbakk)

Robot + menneske = Dream Team

Over 100.000 personer med funksjonshemminger som står utenfor arbeidslivet i Norge, sier de ønsker seg en jobb. Med dette som utgangspunkt startet Andreas og Terje Eikin et initiativ for å se hvordan man kan koble personer med nedsatte funksjonsevner og robotteknologi. Prosjektet fikk navnet «Dream Team». Nå håper Terje og Andreas at noen med ressurser kan bidra til å dra prosjektet i mål.

Høsten 2020 gikk 17 år gamle Andreas Eikin på salg og service på Dahlske videregående skole, der man er fire dager på skolen og én dag hos en bedrift i uken. Andreas har en sjelden medfødt progredierende muskelsykdom med navn Duchennes muskeldystrofi. Dette gjør at han er avhengig av å benytte rullestol i hverdagen. Til tross for dette har Andreas en drøm om en karriere, men det viste seg å være utfordrende å finne en praksisplass. I januar 2021 kom derimot Andras og Terje Eikin på idéen om et «Dream Team» – der det å koble robotteknologi og personer med nedsatt funksjonsevne var tanken. Terje tok kontakt med i4Helse, Meny Krøgenes og Dahlske vgs rundt idéen og fikk alle med. Kun noen dager etter forespørselen hadde også Andreas fått praksisplass på Meny. Pilotprosjektet er delvis finansiert av midler fra Agder Fylkeskommunes satsing på e-helse gjennom Digin.

I4Helse

Målet med prosjektet var å utvikle en prototype av en robot som kan bistå funksjonshemmede som ønsker å jobbe i dagligvarebransjen, der det skisserte caset var at roboten skulle hjelpe Andreas med å pakke varer fra nettbutikken til Meny og klargjøre dette til utkjøring. Den 20. oktober inviterte i4Helse inn til et miniseminar på I4Helse-bygget i Grimstad for å markere slutten på pilotprosjektet Dream Team, der Andreas, UiA, Young Industrial Innovators (YI2), Dahlske vgs og i4Helse har arbeidet tett sammen. I4Helse har som prosjektleder vært en å koble forskningsmiljøet på UiA og næringslivet med utgangspunkt i brukerbehovene, der det å jobbe ut ifra «idé», «involvering», «innovasjon» og «implementering» har vært elementært. På den måten har sentral kompetanse og miljøer arbeidet tett sammen i prosjektgruppen.

Under miniseminaret presenterte vitenskapelig leder for pilotprosjektet, Dr. Filippo Sanfilippo, fra UiA hvordan robotteknologi kan bidra til å løse «det umulige» og hvordan robotteknologien har blitt benyttet i prosjektet. Kristoffer Sand fra YI2 snakket om hvordan prosessen har vært og hva som var resultatene av pilotprosjektet. I tillegg presenterte Andreas og Terje Eikin hva som var de opprinnelige behovene og bakgrunnen for prosjektet, samt hva som er håpet for veien videre. Janne Gundersen fra NAV Hjelpemidler holdt også et innlegg om morgendagens hjelpemidler vil omfatte robotteknologi.

«Jeg synes det har vært veldig lærerikt og spennende å jobbe sammen med I4Helse og alle andre som har vært involvert i prosjektet», sier Andreas Eikin.

Les hva UiA tidligere har skrevet om prosjektet.

I4Helse

Dr. Filippo Sanfilippo forklarer at rammeverket ble bygd rundt forskningsroboten EVE fra Halodi Robotics og at det ble benyttet et mixed reality (MR) headset med håndkontroller for å styre roboten. Mixed reality er i grenseland mellom augmented reality (AR) og virtual reality (VR). Under utviklingen på UiA var det viktig å demonstrere potensialet ved å benytte et realistisk hjem- og arbeidsplassmiljø gjennom kombinasjonen av fysiske hyller og hverdagsobjekter. En av testene var dermed å få roboten til å løfte opp en gjenstand og legge den ned et annet sted. Dette gjorde Andreas gjennom MR-headsettet, ettersom roboten følger både hode og håndbevegelser fra bruker. Dr. Sanfilippo poengterer at resultatene fra prosjektet tyder på et forbedret brukerengasjement og en forbedret illusjon av tilstedeværelse.

Nå som pilotprosjektet er fullført på en vellykket måte, håper Andreas og Terje Eikin at noen med ressurser kan bistå til å gjøre prosjektet om til en realitet. Det å benytte robotteknologi i samspill med mennesker vil kunne åpne for at flere med nedsatte funksjonsevner vil kunne komme ut i arbeid og være en viktig ressurs i arbeidslivet.

«Nå vet vi at roboten kan hjelpe. Det blir spennende å se hvordan vi kan få dette til videre. Jeg håper noen med penger og kunnskap ser muligheten til å bli med og dra prosjektet i mål», avslutter Andreas.