Samarbeid for bruk av ny teknologi for å løse utfordringer rundt beredskap, krisehåndtering og samfunnsikkerhet

Digin har denne uken gjennomført en veldig spennende og engasjerende samling hos Agder Energi. Her stilte deltakere innen beredskap og IKT fra Kristiansand Kommune, Arendal kommune, nye Agder fylkeskommune, Fylkesmannen, Nye Veier, UIA/CIEM , Agder Energi, IBM og Digin.

Tema var hvordan de store aktørene innen samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering kan samarbeide for å utvikle nye løsninger basert på bruk kunstig intelligens og annen ny teknologi. Digin orienterte om sin drift og satsingen innen dette område i forbindelse med søknad til Innovasjon Norge og status som Arena i deres klyngeprogram. IBM hadde en spennende orientering om hvordan de er involvert og bruker teknologien i forbindelse med beredskap i storbyer i USA, hvordan de nå skal samarbeide med Yara og dets kunder for å optimalisere jordbruksdrift, hvordan de samarbeider med klynger innen Helseteknologi og innen fiskeoppdrett. Alt dette kan relateres til satsingen Digin gjør nå.

En runde rundt bordet viste stort engasjement, det pågår flere store prosjekter innen faget allerede, men det gjennomstår mange store utfordringer til forbedring - ikke minst innen deling av data for å predikere hva som kan komme til å skje og hva gjør en så.

Spennende samling hos Agder Energi

Nå oppsummeres møte og det legges opp til å komme i gang med prosjekter tidlig på høsten. Vi kommer tilbake med mer informasjon og involvering av andre medlemmer av Digin over sommeren.