Samarbeid skaper fremtidens kompetanse. Foto: Jeanette Tharaldsen

Samarbeid på tvers for å skape kompetansen som trengs!

Fremtidens IT-sikkerhetsutdanning sto på plakaten da rundt 30 personer fra næringslivet, myndighetsorganene og akademia kom sammen på dagens workshop!

Dagens workshop var et av flere steg i kartleggingsprosessen som Digin, GCE Node og Noriff, i disse dager holder på med i forbindelse med utviklingen av IT-sikkerhetsutdanningen.

Prosjektet fikk tildelt midler fra Innovasjon Norge høsten 2016. Og målet er å skape en bachelorutdanning innen IT-sikkerhet hos Noroff, samt at Noroff skal kunne tilby kurs til bedrifter for å få økt kompetanse inn i sine bedrifter.Det skal også utvikles en IT-sikkerhetslab hos Noroff, hvor man skal kunne utføre testing på løsninger

Fra før har det blitt gjennomført en intervjurunde med offentlige myndigheter, deriblant Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, Norsk senter for informasjonssikring, Datatilsynet og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. 
Det har i tillegg blitt gjennomført dybde intervjuer med Digins og GCE Nodes medlemsbedrifter, samt blitt gjennomført en omfattende spørreundersøkelse på web. Under workshoppen ble resultatene fra intervjurundene og spørreundersøkelsen presentert.

Under workshoppen ble det dannet arbeidsgrupper som gikk sammen om å komme med forslag og innspill til hva som er viktig i en slik utdannelse. 
Applica holdt et svært interessant innlegg med tema "Hva bør inngå i en IT-sikkerhetsutdannelse"  og deltakerene fikk også høre spennende og lærerike foredrag fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM), Datatilsynet, Petroleumstilsynet (PTIL) og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM

Dagen ble avsluttet med en avstemning hvor deltakerne fikk stemme på hvilken prioritet på hva de mener en slik utdanning bør inneholde.