Samhandling om forskning og innovasjon i helse og offentlig sektor

Forskningsrådet, Universitetet i Agder og Kristiansand kommune inviterer til to spennende dager med forskning og innovasjon i sentrum.

Det overordnede målet i Agders felles strategi for forskning, utvikling og innovasjon er at Agder skal ligge i front når det gjelder å utvikle og implementere forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor og privat næringsliv.
Gjennom erfaringsdeling, faglig påfyll og dialog ønsker vi å invitere (fylkes)kommunale ledere, mellomledere, fagrådgivere, politikere, næringsliv og forskere til to møtearenaer som inspirerer til å jobbe mot dette målet.

Onsdag 23. August: 
Samhandling om helseforskning i Agder
"Hvilken nytte har vi av dette?"

Torsdag 24. August: 
Seminar om innovasjon i offentlig sektor
"Nytt - Nyttig - Nyttiggjort. Fra teori til ny praksis"

Detaljer program og påmelding finner du her