Mange spennende innlegg under konferansen 5. juni

Se bildene fra GeoAI:konferansen

GeoAI:konferansen var starten på flere aktiviteter fra GeoAI:Hub, med mål om å etablere møteplasser og være en arena hvor ulike fagmiljøer kan dele kunnskap og kompetanse om kunstig intelligens på stedfestet informasjon.

Denne dagen fikk vi høre det siste innen Geografisk AI og muligheten til å utforske nyttige anvendelsesområder på tvers av sektorer og bransjer. Vi fikk høre innlegg fra Entur, Miljødirektoratet, Norkart, Kristiansandsregionen brann og redning (KBR), Geodata, Computer Science and Geomatics, Kystverket og Field Group.

Her er et knippe bilder fra dagen: