Jesper Elimar Krumm

Semine-eventyret fortsetter

Stadig flere regnskapsførere og teknologer mener at kunstig intelligens vil dominere bokføringen i fremtiden. Kunstig intelligens og maskinlæring kan allerede i dag automatisere opp til 97 prosent av fakturabehandlingen.

Digin-medlem Semine er i sterk vekst og leverer en AI-plattform som er en revolusjonerende løsning for regnskapsføring, dataklassifisering og analyse.

Sist Digin intervjuet scaleup-bedriften var i desember 2020; Vi skal bli den foretrukne arbeidsplassen for teknologer og utviklere https://www.digin.no/nyheter/-vi-skal-bli-den-foretrukne-arbeidsplassen-for-teknologer-og-utviklere/

I august er det på tide med en prat med Jesper Krumm for å høre hvordan det går!

 Store ambisjoner

På årsmøtet til Digin i mars i år holdt Lene Diesen, daglig leder i Semine et interessant innlegg der hun fortalte om reisen til Semine og hvordan automatisert fakturabehandling kan gi større effektivitet og lønnsomhet for virksomhetene. Med bedre oversikt og hjelp av teknologien, blir regnskapsførere fristilt fra en rekke manuelle og tidkrevende oppgaver og kan dermed by på bedre oppfølging og rådgivning. For bedrifter med egen økonomiavdeling er oppsiden også betydelig, da tiden i større grad kan brukes på avvikshåndtering og mer controller-relaterte oppgaver.

Dette er noe Jesper Elimar Krumm bekrefter med stor entusiasme. Jesper er regionalt ansvarlig på Sørlandet og har blitt hentet inn i en tid der Semine virkelig satser. – Vi har et fantastisk produkt hvor fokuset fremover blir å få det ut til massene. Vi hos Semine vet godt at innovasjon ikke utelukkende handler om å utvikle ny teknologi. Teknologien må også tas i bruk.

Med Jesper sin bakgrunn innen salg, markedsføring, kommunikasjon, kundetilfredshet og merkevarebygging vil Semine oppleve å få en dedikert ansvarlig i en viktig fase. Jeg gleder meg enormt til høsten og det blir fint å treffe folk igjen. Mange spennende møter er booket! Han forteller videre om sitt nasjonale segmentsansvar for fritidsrelaterte selskaper som fornøyelsesparker, festivaler, flyselskaper, restaurantkjeder og telekom i hele landet.

– Flere kjente norske virksomheter har allerede valgt å ta i bruk plattformen vår. Jesper trekker frem lokale aktører som Gumpens Auto og Dyreparken, samt nasjonale selskaper som RiksTV, Insider Facility Services, Heimstaden, OBOS, Norges Automobilforbund og KLP. Alle eksempler på selskaper som har vært tidlig ute.

Kundespekteret er bredt. Fra aktører med over 500 000 innkommende fakturaer i året til aktører med langt lavere volum. Felles for dem alle er at de brukte betydelig tid på manuell håndtering av innkommende bilag før Semine kom på banen. – Et selskap som oppfatter seg selv som automatisert på dette området oppnår med tradisjonelle systemer i beste fall opp mot 40–50 prosent automasjon. De fleste ligger lavere. Med SEMINE ser vi at automasjonsgraden starter på rundt 70 prosent, og beveger seg oppover. Det er, avhengig av volumet, en til dels radikal forbedring. Det er til sammen nå mer enn 80 kontraktsfestede kunder, med over 6000 datterselskaper som bruker SEMINE hver dag.

Digin som arena

Han trekker frem at et medlemskap i Digin er viktig for å styrke tilstedeværelse på Sørlandet. – Digin er en arena der vi ser verdi i potensielle samarbeid, nettverksbygging, samt å hente inspirasjon fra en bransje som er i rask utvikling. Spesielt her på Sørlandet skjer det utrolig mye og Semine kan sammen med andre aktører bidra til å løfte IT-næringen og vise hva Sørlandet kan by på innenfor teknologi og kunstig intelligens.

 – Jeg tenker at vi som Digin medlemmer må engasjere oss og ta en mer aktiv del i samspillet som skapes i IT-klyngen. På medlemslisten til Digin er det kunnskapsbedrifter, både små og store som samhandler og innoverer gjennom utstrakt grad av kompetansedeling og samarbeid. – Vi kan blant annet bidra med en egen kampanje for Digin sine medlemmer, hvor vi er villige til å avstå de initiale kostnadene i implementeringen av SEMINE. I klartekst vil det for den enkelte bedrift bety potensielle besparelser godt i overkant av et sekssifret beløp, smiler Jesper. Tanken er å kontakte Digins medlemsbedrifter utover høsten, for i første omgang å avtale et møte hvor grunnlaget for felles nytte kan avklares. – Skal SEMINE virkelig være til hjelp er man avhengige av et visst antall inngående fakturaer – men har man første det kan vi til gjengjeld bidra til å skape en helt ny og langt bedre arbeidshverdag for dem som jobber med økonomi i et selskap, avslutter Jesper. Og legger til at han gleder seg til å komme i kontakt med Digin-medlemmene utover høsten.

Lene Diesen er første kvinne ut på scenen under næringslivskonferansen Techpoint. Se program og tema her.

Interessert i medlemskap i Digin? Les mer her.