Otto Isaksen var konferansier, og ledet oss gjennom dagen.

Sikkerhetskonferansen 2019

Årets Sikkerhetskonferanse 16. oktober stilte svært viktige spørsmål innenfor samfunnsikkerhet, trusler mot IT og digitalisering, klimapolitikk og kriseberedskap.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde var første foredragsholder på konferansen på scenen i Caledonien Hall og hadde viktige oppfordringer til alle - fra store konsern til den «vanlige mannen i gata». Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Dermed øker også risikoen for trusler og sikkerhetssvikt.

Ingvil er overbevist om at vi er avhengige av tillit fra samfunnet for å klare å henge med videre på den teknologiske utviklingen. Det betyr at vi er nødt til å heve kompetansen for alle i hele Norge - også de som ikke jobber med teknologi. Digital sikkerhet omfavner alle i ulike dagligdagse situasjoner.

Invil fortalte om hackingen av Hydro som kostet 650 millioner for konsernet. Angrepet hadde startet med en enkel epost med vedlegg som ble åpnet av en ansatt. Dette betyr at alle bedrifter kan bli utsatt for hacker-angrep. Spørsmålet blir om vi stoler på at alle i bedriften er observante for sitt eget ansvar når det gjelder sikkerhet der vi jobber? Vi må bli flinkere til å forberede, hindre og ikke minst håndtere og gjenopprette- når det skjer.

Stillingen til Samfunnsikkerhetsminsteren er opprettet fordi staten tar dette på alvor. Det er et viktig grep fordi vi vet at den hybride trusselen kan ramme landet vårt, både i forsvarssektoren og i den sivile sektoren.

Ingvil er ikke i tvil; vi er nødt til å tenke samarbeid - både offentlig og privat. Myndigheten utformer nå den nye Sikkerhetsloven fordi verden treffer oss på en helt annen måte enn tidligere. Terrortrussel ligger i det digitale bildet og for å bekjempe dette vil det alltid kreves økt kompetanse innenfor sikkerhet. Det skjer også store endringer innenfor beredskapsteknologi. Vi bruker avanserte helikoptere og droner der vi leter etter mennesker i ulykker på havet eller i skred. De nye helikopterne i Norge kan nå finne avskrudde mobiltelefoner i ødemarka, slik at mennesker lettere kan bli oppdaget.

Selv om teknologi er i førersetet, er vi nødt til å akseptere en viss risiko - vi ønsker ikke å overvåke og ha oversikt over alle mennesker til enhver tid. Alle skal være frie individer. Men folk må forstå at vi har ansvar for egen sikkerhet. Alt fra å låse ytterdøren når du drar hjemmefra til å oppdatere de nyeste programvarene på PCen.

 

Klimarisiko i Norge

Dan Jakob Wangen holdt foredrag om hva klimarisiko betyr for Norge. Dan tok oss gjennom kritiske punkter innenfor global oppvarming og andre klimarelaterte problemer fra EYs nye rapport for Klima- og Miljødepartementet. Det er tydelig at selv med nasjonale målsetninger, har dessverre ikke Norges klimagassutslipp blitt redusert og næringslivet henger også etter i det grønne skifte.

Dan ser at flere og flere investorer er på utkikk etter bærekraftigere selskaper fordi disse er fremtiden. Hvis det er en risiko for at gründervirksomheten kan påvirke klimaet i negativ grad vil investorvilligheten synke. Klimaendringer vil påvirke økonomi og handelsstrømmer, spesielt for varer som kommer fra det globale sør. De virksomhetene som har en offensiv klimapolitikk og har bidratt minst til bærekraftighet vil merke det mest på sikt - også økonomisk.

Lena Bjørgum fra Nkom fortalte deltakerne om Ekom - elektronisk kommunikasjon og omtalte dette som den digitale grunnmuren. Vi fikk innsyn av hva som skjer av hendelser i landet når det gjelder elektronisk kommunikasjon: Fiberbrudd, maskinvarefeil, programvarefeil, ekstremvær, strømbrudd, regnvær, fysisk skade på installasjoner eller manglende strøm.

Lena er, som samfunnssikkerhetsministeren, også overbevist om at digital tillit er en forutsetning for økt digitalisering. I Norge trenger vi rett og slett mer tilgjengelig digital infrastruktur da teknologikompetanse er noe vi scorer dårlig på i dette landet.

Spennende med 5G

Lena mener at det kommer til å stilles store krav til 5G i fremtiden. For eksempel så har fjernkirurgi blitt testet ut via 5G i Kina med stor suksess. Tjenester innenfor den digitale grunnmuren er blant annet liv og helse. Det blir også store endringer når Norges nødnett skal over til kommersielt nett i forbindelse med 5G og dette stiller store krav til sikkerhet og personvern.

Flere foredragsholdere på Sikkerhetskonferansen

  
Ole Tom Seierstad fra Microsoft Norge holdt et svært interessant foredrag med internasjonale eksempler innenfor IOT og hvordan bruk av sky og kunstig intelligens kan sikre hverdagen i et stadig større trusselbilde. Ole Tom hadde flere internasjonale eksempler på hvordan de løser sikkerhetsutfordringer med Azure.

Chris Dale fra Netsecurity er en energisk bergenser som hacket seg selv på scenen. Chris ga sitt innblikk i hvor lett og lønnsomt det er å være en hacker i dag. Alle og enhver vil mest sannsynlig bli hacket en gang i fremtiden- og da er det viktig at man er beredt slik at angriperne ikke får det de er ute etter.

Roar Storm fra Atea ga oss et godt innblikk i hvordan IT-sikkerhet treffer oss mennesker i det daglige livet. Roar fortalte en historie fra virkeligheten da en venn ble hacket og bekrev hvordan ID tyveri kan oppleves som en følelsesmessig voldtekt. Hva gjør man i slike situasjoner? Et godt tips fra Roar er å oppsøke slettmeg.no slik at de kan hjelpe til med å stoppe angrep i løpet av kort tid.

Fredrik Grindland fra Bouvet Norge sitt foredrag het «Når alt går i svart». Mulige motiver for angriperne kan være spionasje eller stjele verdier de kan tjene penger på. De kan også hacke kun for å ødelegge. Fredrik viste oss eksempler som indikerer at dette er en voksende virksomhet.

Scott Basgaard er en amerikaner som har funnet veien til Kvinesdal og jobber i Intoto. Scott delte sine beste fremgangsmåter og viktige takeaways for "real time data flow architecture" og likhetene fra hans mangeårige erfaring innen bedriftsweb og e-handel. Scott åpnet foredraget sitt med en engasjerende video som viste hvor hardt flommen rammet Kvinesdal i 2015 - noe som førte til at Intoto ble skapt. Deltakerne fikk eksempler på hvordan teknologi innenfor beredskap henger sammen med blant annet kraftverk og kommuner for å løse utfordringer som flom.

Alexander Salveson Nossum fra Norkark ga oss en innføring i geografisk IT og hvor viktig detaljerte kart er i beredskapsplanlegging. Kartdata kan gi indikasjoner på hvor katastrofen kan inntreffe og hvor det er flomfare. Ikke minst, hvilke bygninger ligger innenfor flomfare. Dette er svært behjelpelig i forbindelse med forebygging og utarbeidelse for beslutningsgrunnlag. Både kommuner og næringsliv kan ta stilling til viktige spørsmål basert på god kartinformasjon.

Helene Holte og Jan Ivar Øyulvstad fra Egde consulting holdt siste foredrag som handlet om helseberedskap. Helsedata kan styrke nasjonal helseberedskap. Helene ga oss eksempler på at algoritmer stadig blir bedre og det finnes algoritmer som kan optimalisere andre algoritmer, og dermed lære av seg selv. Helene og Jan Ivar fortalte hvordan ny teknologi kan tas i bruk på en sikker måte for å sikre verdiene dine. Det viser seg i mange tilfeller at trusselbildet er mer ekstremt enn tidligere fordi hackerne jobber målrettet, internasjonalt og strukturert. Mange har faktisk dette som en godt betalt 8-16 jobb der de angriper virksomheter på dagtid.