Fra venstre: Cahtrine Stien, Digin, Andreas Eriksen, Webstep, Morten Rosenberg, Knowit, Ida Rosåsen, Webstep, Jøran Bøch, Egde, Hege Nilsen, Egde og Erik Mong, Knowit. Foto: Kjell Inge Søreide

– Sørlandet må vinne tech-kampen!

Hvilke grep må til for å sikre at de flinkeste IT-folkene og de beste tech-hodene bosetter seg på Sørlandet? Vi som bransjeklynge her på Sørlandet ønsker å være en sentral del i den felles innsatsen sammen med medlemsbedriftene våre, for å bygge og forsterke IT-bransjen i regionen vår. 

(Denne kronikken er publisert i Fædrelandsvennen 16. mars og i ettertid gjengitt her)

Dersom kampen om IT-kompetansen foregår i vår egen bakgård, ender regionen med at eksisterende kompetanse kun flyttes mellom arbeidsgivere med tangerende nedslagsfelt. Dette bidrar ikke i sum til å styrke landsdelen, verken som et kraftsentrum for kompetanse eller i volum. Det er ikke bærekraftig.

Vi trenger å styrke IT-miljøet både på kompetanse og kapasitet, og i stedet for å spille dette brettspillet mot hverandre bør vi heller spille hverandre og Sørlandet gode og attraktive. Når vi er avhengige av å tilføre mer kompetanse utenfra, da er spørsmålet: Hva kan vi gjøre sammen?

Vi mener IT-miljøet i vår region styrkes med en serie grep. Fellesfaktoren er samarbeid der man kan, og fair konkurranse mellom selskapene. Bransjen må i fellesskap ta ansvar for å bistå utdanningsinstitusjonene i Agder. I tillegg må bransjen bidra til å skape nasjonal oppmerksomhet rundt kompetansen og de spennende muligheter som eksisterer i vår region. Vi må skape gode samarbeidsarenaer hvor vi sammen kan gjøre kompetanseløft. Vi må også som bransje gå sammen om å sørge for at flest mulig med IT-kompetanse holder seg i jobb.

Vi har bransjeklyngen Digin her på Sørlandet som både bør og kan være en sentral del i at vi lykkes med vårt felles prosjekt.

La oss samle oss bak fanen til Digin og, med hjerte for et sterkt og slagkraftig IT-miljø på Sørlandet, jobbe for en helhetlig utvikling!

Hvordan kan bransjen bidra i utdanningsløpet?

Innenfor IT-området så har UiA lange tradisjoner på å spille på næringen når de tilrettelegger sitt utdanningstilbud. Det eksisterer et partnerskap mellom UiA og flere av oss IT-baserte konsulentselskapene. Alle konsulentselskaper i bransjen bør ta ansvar for å bidra til at UiA fortsetter å ligge helt i front med sitt tilbud. Det handler om å gi innspill til hvor den digitale utviklingen går, påvirke studietilbudet så det passer næringslivet, tilby praksisplass og oppgaver til studentene og vise at Sørlandet har mange muligheter for dem som studerer våre fag.

Som bransje er vi helt avhengig av at dagens unge studerer for å bli IT-konsulenter og da må vi som konsulentselskaper, sammen med våre kunder, ta ansvar for å tilby jobb og oppdrag til de som har satset på vår bransje. Hvilke talenter forsvinner andre steder om vi ikke legger til rette for dem?

I Norge snakker vi mye om at vi trenger «flere varme hender» for å møte eldrebølgen og behovene innen omsorgstjenestene. Bak bemanningskrisen innen helsesektoren, vokser en annen og minst like farlig kapasitetsmangel frem i det stille: Om sju år kommer Norge til å mangle 40.000 IT-faglige ressurser!

Dette er 40.000 mennesker som skulle utviklet de smarte løsningene Norge trenger, slik at både økonomiske og menneskelige ressurser frigjøres til andre oppgaver. Hvis ikke både AS Norge og Sørlandet tar tak nå, vil denne mangelen ramme vår landsdel knallhardt.

Selskaper som Webstep, Knowit og Egde har lang historie med virksomhet på Sørlandet. Hos disse selskapene er tilnærmet 50 prosent av de ansatte hentet direkte fra utdanning eller hentet som tilflyttere til regionen. Knowit og Egde legger blant annet opp til løp for studenter gjennom praksisplasser og bachelor- og masteroppgaver hvert år. Mange av disse studentene går rett inn i jobb hos de samme selskapene.

Det ligger et enormt potensial latent her i Agder. Vi må alle jobbe for det samme, nemlig å bygge bransjen i regionen vår. La oss bruke bransjeklyngen Digin for å representere nettopp dette målet. La oss etablere tankesmier, arrangere seminarer som vi kommer til å huske for sin sprengkraft og sine startskudd og fortelle de gode historiene ut forbi vår region. Vi må alle heie på hverandre i stedet for å stjele av hverandre, og samle Sørlandet bak én vilje. Det begynner med tanken.

I et bærekraftig økosystem er alle like viktige, store som små. Sørlandet med sitt økosystem av utdanningsinstitusjoner, leverandører, kunder, prosjekter og næringsliv er noe vi alle har et felles ansvar for. Det er plass til alle, men for å lykkes så bør vi enes om å bidra etter samme spilleregler, eierskap og ansvarsfølelse for å utvikle kompetansen og kapasiteten i Agder til det beste for regionen og regional utvikling.

Skrevet av: 

Cathrine Stien, daglig leder Digin
Erik Mong, daglig leder Knowit
Andreas Eriksen-Fedog, daglig leder Webstep
Jøran Bøch, daglig leder Egde