Sommerprosjekt for studenter hos Egde Consulting for å utvikle et klimabarometer

Studenter hos Egde fikk i sommer oppgaven med å utvikle et Klimabarometer for Kristiansand kommune, noe som var svært lærerikt for alle involverte.

Studentene Tone Phan, Jørgen Kalsnes Hagen, Kantasit Intaraphasuk og Daniel Helleve Lindemann fra Universitetet i Agder fikk bryne seg på en virkelig spennende og samfunnsnyttig oppgave sommeren 2021 takket være Egde Consulting og Kristiansand kommune.

Prosjektet var et "Klimabaromet" og ble bestilt fra Kristiansand Kommune for å kunne presentere klimadata på en enkel og lettforståelig måte. Målet var å vise innbyggere hva status er i byen, hvilke områder kommunen er god på, hvor det er rom for forbedring, og hvor det må gjøres en endring for å oppnå både lokale og nasjonale klimamål.

Egde har en gruppe studenter i sommerjobb hvert år, og de ser et ansvar for å finne spennende prosjekter som gir godt læringsutbytte og muligheter for å levere løsninger på andre måter enn gjennom ordinær leveransemodell. Øyvind Brekke Sandåker fra Egde Consulting var pådriver for å skaffe et prosjekt innen et høy-aktuelt tema som også gav god samfunnsnytte. – Med god hjelp fra Thore Kristian Svennevig og Elisabeth Cornelia Berglihn i Kristiansand kommune som igjen fikk Oslo Kommune til å dele sine erfaringer på tilsvarende løsning, fikk studentene i oppgave å etablere et Klimabarometer for Kristiansand kommune!

Innen svært kort tid var Statistisk sentralbyrå-integrasjonen hel-automatisert i Azure Data Factory. Denne integrasjonen gikk nesten for lett, heldigvis fikk de litt mer å bryne seg på med andre APIer feks fra Statens Vegvesen og Returkraft. Og det var også viktig del av prosjektet å sammen med Kristiansand kommune analysere og vurdere hva disse dataene betydde for å kunne synliggjøre verdi.

I løpet av sommerferien klarte studentene å integrere SSB, Statens vegvesen, Metrologisk Institutt og NILU – Norsk institutt for luftforskning sine APIer og videre automatisere uthenting, transformering, lagring og alt annet via Azure Data Factory. Ut fra dette laget de visuell oversikt i PowerBI som synliggjør klimadatene på en enkel og oversiktelig måte som kan presenteres på Kristiansand Kommune sine nettsider på en slik måte at man som innbygger kan vurdere i forhold til nasjonale og regionale klimamål.

Utrolig lærerikt

Kantasit

Kantasit er for tiden i full gang med mastergrad innen Informasjonssystemer hos UiA.
–Sommerprosjektet hos Egde var utrolig spennende. Jeg og teamet utviklet klimabarometeret for Kristiansand kommune for å få oversikt over klimautslippet i området. Gjennom prosjektet fikk vi jobbe praktisk med det vi har lært i Data Science faget rent teknisk i studieløpet. Teamet og jeg måtte tilegne kunnskap innen temaet, jeg vil anbefale Microsoft Learn til dere som er interessert i å utvikle relevant kunnskap ut mot arbeidsmarkedet. Oppsummert fra sommerprosjektet lærte vi mye nytt og ikke minst fikk vi en del tips og gode forslag fra dyktige kolleger hos Egde Consulting.