Spennende workshop med IBM

Digin vant ikke frem med Arenasøknad til Innovasjon Norge med satsing på bruk av ny teknologi innen beredskap og samfunnssikkerhet. Vi er imidlertid i full gang med prosjektet allikevel.

I dag ledet IBM workshoppen som ble arrangert hos Kristiansand Kommune. Her var det store behovsaktører representert, som Kristiansand Kommune, Agder Fylkeskommune, Agder Energi, IT selskap som jobber for Nye Veier, UiA og flere IT selskaper som jobber innen beredskap og sikkerhet.

Det var stort engasjement blant de 20 deltakerne, hvor alle samstemte på at en slik satsning er det stort behov for og vil gå videre. Dedikerte oppgaver ble fordelt før neste samling finner sted. IBM har sagt seg villig til å arrangere dette videre, med sine store erfaringer innen dette område både nasjonalt og ikke minst internasjonalt.