Capgemini på stand

Spin off fra etablert suksess hos UiA – Research IT

Samarbeidet mellom næringsliv og akademia er en viktig arena for både studenter og bedrifter som er ute etter relevant arbeidskraft. Institutt for informasjonssystemer ved UiA har siden 2016 gjennomført Refresh IT som et viktig arrangement for å synliggjøre aktuelle bacheloroppgaver fra samarbeidsbedriftene mot studentene og gjøre de viktige koblingene som skal til for å skape vellykkede bachelorprogram.

Nå har Institutt for informasjonssystemer ved UiA, sammen med sine partnere fra næringslivet ønsket utforske mulighetene for å få til flere samarbeid mellom studenter og bedrifter om masteroppgaver og lanserte derfor Research IT i samarbeid med Digin forrige måned.

Sikri og Digin

Masterstudenter i informasjonssystemer og cybersikkerhet skriver masteroppgavene sine på vårparten, men allerede denne høsten kan de finne tema og snikstarte på masteroppgaven sin gjennom forprosjekter. Opplegget er litt annerledes enn RefreshIT, men er fortsatt svært verdifullt for studentene, i prosessen med å velge riktige emner.

Presentasjoner, mat og mingling på Hotel Caledonien
Arrangementet på Caledonien ble utført i april der relevante bedrifter var invitert for å holde innlegg for masterstudenter i informasjonssystemer og cybersikkerhet. Masterprogrammet i cybersikkerhet gis i samarbeid med institutt for IKT (campus Grimstad). Studentene kan enten ta en spesialisering innen sikkerhetsledelse, eller sikkerhetsteknologier. Sistnevnte tilbys av institutt for IKT i Grimstad.

Daglig leder i Digin, Cathrine Stien holdt et innlegg og påpekte at dette er noe medlemsbedriftene i Digin etterspør. Det er viktig å vise hvor spennende arbeidsplasser vi har her i regionen. Masterstudenters kompetanse er veldig ettertraktet og vi ønsker å beholde dem her på Sørlandet. Derfor er opplegg som Research IT gull verdt for begge parter.

Scene1

Masteroppgave er mer som et forskningsarbeid og gir verdifull innsikt for studenter. Sofie Lundgrev Kleiva er masterstudent i informasjonssystemer og skriver om bærekraft i IT sektoren. Hun holdt innlegg og utfordret sine medstudenter og bedrifter i publikum med viktige spørsmål som; hva gjør bærekrafttrenden med IT i Norge? Simen Tokerud og Jarand Jansen er masterstudenter i cybersikkerhet, og har valgt sikkerhetsledelsesspesialiseringen. De holdt et innlegg om deres masteroppgave som har tittelen "Capability maturity model for ZeroTrust"

Vi fikk høre bedriftspresentasjoner som kom med sine frierier til studentene:

• CIEM – senter for integrert krisehåndtering. Her kan studentene bryne seg på samfunnskritiske problemstillinger.

• Sikri ønsker at masterstudentene skal være en aktiv part i bedriften og hadde flere relevante problemstillinger for begge studieretningene. Ofte fører studentsamarbeidet til at Sikri ansetter studentene i etterkant.

• Egde – fortalte om bredden av fagområder i bedriften og hvordan de ønsker å forme oppgavene sammen med studentene. Egde kan Involvere fagansvarlige og eksperter i prosessen med masteroppgaven.

• Kristiansand kommune skal levere gode tjenester til innbyggerne. Masterstudenter kan være involvert i kommunens tjenester, som for eksempel viktige temaer som samskaping.

• TietoEvry tok opp temaet ransomware på samlingen og fortalte at de ønsker å diskutere problemstillinger og oppgave-temaer med studentene.

• Capgemini jobber med startegi og teknologi sammen med noen av de største virksomhetene i verden. Her kan studentdene få tilgang på ekspertkompetanse gjennom oppgaveskrivningen og de har et eget profesjonelt program for studenter kalt Ignite, der studentene kan bli tatt opp i for å bygge egen kompetanse videre.

• Senter for e-helse, Universitetet i Agder er et forskningssenter som gjerne støtter masterstudentene. Her ble det blant annet nevnt app for sykdomshåndtering, anskaffelse av teknologi, digitale helsetjenester. Sikkerhet rundt dette er viktig.

• CeDit- senter for digital transformasjon var siste bedrift ut og snakket om ulike tematikker som kan være av interesse for masterstudentene, for eksempel bærekraft.

Etterpå var det mingling mellom bedriftene og studentene hvor de sammen fikk anledning til å så noen frø om mulige temaer og samarbeid.

Capgemini på stand

Egde

Opptatt av karrieremuligheter

Magnus Erdvik er en av masterstudentene på Informasjonssystemer. Han er på førsteåret av masteren og deltok denne dagen for å høre mer om hvilke muligheter som finnes for å skrive masteroppgave sammen med de relevante bedriftene i regionen. – Jeg synes det er interessant å høre både om spesifikke oppgaver og valgfrie emner hos de forskjellige bedriftene. Mine foreløpige favoritter er Capgemini og Egde, så får vi se om det blir match, sier Magnus. Han liker spesielt godt at det er en forskningsoppgave som kan gi en fot innenfor bedriften. – Mitt førsteinntrykk av Research IT er at dette er et profesjonelt og gjennomarbeidet opplegg som gir muligheter til å få et bredere nettverk i IT-bransjen. Vi må selvsagt gjøre en innsats selv, men det er veldig positivt at UiA og partnerbedriftene legger til rette for samlinger som dette, avslutter Magnus med og går videre til neste stand.

Magnus Erdvik

Mingling