Fra venstre: Anette Theien, Åse Størkson, Anna Trillo, Aase Thuestad Wesseø-Berg, Tahani Siddik Berge og Elisabeth Austad Asser.

Starter nettverk på Sørlandet for å bedre mangfoldet i teknologiutviklingen

Allerede før nettverket er i gang, er første arrangement fullbooket - Responsen har vært overveldende. Dette tolker vi som et signal på at det åpenbart er behov for et nettverk av denne typen her i landsdelen, sier Anna Trillo, som leder det nyopprettede ODA-Nettverk Sør.

ODA-nettverk er et non-profit nettverk som drives av frivillig innsats der formålet er å fremme mangfold og øke kvinneandelen innen teknologibransjen. Med over 8 500 medlemmer i hele Norge fra ulike selskaper og næringer, har ODA-Nettverk siden 2005 jobbet for å få inn flere kvinner og for å bidra til en inkluderende teknologisk utvikling generelt i samfunnet. Nå etablerer nettverket seg for første gang på Sørlandet.

Kvinneandel og mangfold er et globalt anliggende.
Også fordi teknologien som utvikles alltid preges av den eller dem som har laget den, er det sentralt å sikre at teknologibransjen representerer et mangfold, hevder det nyopprettede styret. I et inkluderende og demokratisk samfunn er det avgjørende å sikre at all teknologi blir utformet på en slik måte at den ikke ubevisst kun inkluderer noen, og samtidig ubevisst ekskluderer andre. Kvinneandel og mangfold er et globalt anliggende, som også er anerkjent i FNs tusenårsmål.

Styrke innovasjonskraften
- Undersøkelser viser at vi på Sørlandet ligger lavere enn landsgjennomsnittet både når det gjelder kvinnelige ledere og kvinner i teknologibransjen. Vi ønsker å være et verktøy for å bedre dette.
Mangfold i teknologibransjen bringer med seg ulike perspektiver, erfaringer og ideer fører til bedre innovasjon og kreativitet, og ODA-Nettverket kan bidra til å sikre at denne mangfoldigheten blir reflektert i utviklingen av nye teknologiske løsninger, hevder teknologene.

Sørlandske teknologiprofiler
Trillo, som til daglig er ansvarlig for den digitale reisen i tech-selskapet Sharebox var sammen med Anette Theien som er regional markedsleder i Deloitte Sørlandet initiativtagerne til opprettelsen på Sørlandet. Med seg har de fått fire andre teknologiprofiler i landsdelen: Åse Størkson som er leder for Platform, innsikt og analyse i Bouvet Agder, Aase Thuestad Wessel-Berg som er regionsdirektør i Dfind Consulting, Tahani Siddik Berge som er grunnlegger og administrerende direktør i Bitmesh/Firemesh, og Elisabeth Austad Asser fra Sparebanken Sør som nylig disputerte med doktorgrad i KI, bank og etikk.

Styrking av talentpoolen
- Ved å inkludere flere kvinner og representanter fra ulike minoritetsgrupper i teknologibransjen, vil ODA-Nettverk kunne bidra til å styrke talentpoolen og sikre at bransjen kan dra nytte av et bredere spekter av ferdigheter og kompetanser. Et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø er attraktivt for både ansatte og potensielle kandidater. Ved å være en del av ODA-Nettverk viser bedrifter og organisasjoner sitt engasjement for mangfold og likestilling, noe som kan forbedre deres omdømme og tiltrekningskraft som arbeidsgiver, påpeker det nyopprettede teknologistyret.
Mangfoldige team og organisasjoner har vist seg å være mer innovative og lønnsomme på lang sikt. Ved å fremme mangfold og inkludering i teknologibransjen gjennom ODA-Nettverk, håper styret at Sørlandet vil kunne oppnå økt økonomisk vekst og konkurransekraft på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Kick off på Valentinsdagen
Den 14. februar, på selveste valentinsdagen, inviterer teknologiprofilene i det nyopprettede styret til Kick off for ODA-Nettverk Sør der målet er å gi nettverket en god start med et solid, faglig innhold som også gir rom for sosialisering og mulighet for å bli kjent på tvers av roller og bransjer.
- At denne kick-offen ble fullbooket så fort, er et tydelig tegn på at nettverk for mangfold i teknologibransjen er etterlengtet her på Sørlandet. Vi gleder oss virkelig til å bidra til å realisere dette, sier Trillo.

• Om ODA-Nettverk: https://odanettverk.no/
• Program Kick-off 14.02: https://odanettverk.no/arrangementer/oda-sor-inviterer-til-nettverkstreff-med-gullpartner-bouvet/
• Instagram: @odanettverksor