Stikkord: Kompetanseheving og nettverk

Digin har inngått samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster.Fokuset på samarbeidet er økte fordeler for medlemmer innen velferdsteknologi og eHelse

NSCC er, med over 90 medlemsbedrifter og 30 kommuner/offentlige aktører som deltakere, en veldig stor klynge. NSCC fokuserer på innovasjon, forskning og næringsutvikling innen velferdsteknologi (eHelse, mHelse, integrert omsorg, helse IKT og relaterte omsorgs disipliner) som et middel til å forbedre helse og omsorgstjenester.

Daglig leder i Digin sier at Digin anser et samarbeid med NSCC som en stor fordel for sine medlemsbedrifter. 

"Samarbeidet gjør at medlemmene i begge klyngene kan benytte seg av hverandres kompetanse, nettverk og aktiviteter. Vi tror sannsynligheten for å lykkes med tjenester innen velferdsteknologi og eHelse vil være større ved å benytte seg av et slikt samarbeid."

 – Det er et meget spennende miljø innen helse og velferdsteknologi i Agder-fylkene, og jeg håper samarbeidet vil føre til felles prosjekter for medlemmene i begge klyngene, sier Arild Kristensen, daglig leder i NSCC.

 Medlemsfordeler

  • Digin og NSCC skal holde minimum tre fellesarrangementer i året. Disse vil arrangeres på Sørlandet. Sørlandet.
  • Medlemmer i Digin vil få medlemspriser på betalte arrangementer i NSCCs regi.
  • Det vil bli et ehelse/velferdsteknologi-nettverk i Digin.