Studenter som har fått sommerjobb hos Agder Energi får en omvisning på Hunsfos kraftstasjon

Store planer for å utvikle talenter gjennom sommeren

I IT-bransjen ser vi en god utvikling i regionen vår for bedrifter som investerer i studenter, både etter endt utdannelse og når det gjelder sommerjobb. Næringslivet er fremoverlent og tar ansvar når det gjelder å vise at vi i Agder har mange attraktive arbeidsplasser og utviklingsmuligheter. 

Vi ser i større grad tiltak for å beholde studentene i regionen sammenlignet med andre sektorer, som for eksempel helse- og omsorgsbransjen. Tiltakene vi ser er blant annet økende satsing på lærlingplasser innenfor IT-faget og rekordmange studenter som får tilbud om sommerjobb i Agder i år.

Vi tok en prat med Agder Energi og Norkart som begge har store planer for å utvikle unge talenter som forhåpentligvis er deres fremtidig arbeidskraft og en vinn-vinn situasjon for begge parter.

– Vi ønsker å vise frem at vi er en attraktiv arbeidsplass med mange spennende muligheter. Læringen går begge veier, unge kommer inn med friske øyne og ny kunnskap, og løser oppgaver og problemstillinger annerledes enn mer etablerte ansatte, sier Kristin Dale, konserndirektør Mennesker og Kommunikasjon i Agder Energi.

I sommer skal hele 26 studenter jobbe med å løse fremtidens utfordringer og konkrete prosjekter som Agder Energi jobber med.

Også hos Norkart er det tatt inn ekstra mange studenter på kontorene i Kristiansand.

– En av de viktigste tingene vi som arbeidsgiver gjør, er å investere i våre ansatte. I dette ligger det at vi skal ta vare på og tilrettelegge for å utvikle talentet. Det handler om muligheter for videreutvikling og kompetansebygging, intern karriereutvikling, trivsel og motivasjon, forteller Alexander S. Nossum, innovasjon- og digitaliseringsansvarlig hos Norkart. – Sommerstudentene våre jobber på reelle kundeprosjekter. Læringskurven er enorm og jeg blir imponert over hvor fort de klarer å komme godt i gang, sier Alexander.

Norkart

Norkart tar i år inn flere studenter i sommerjobb enn fast ansatte.

Cathrine Stien, daglig leder i Digin synes det er gøy og viktig at bedriftene tar sitt del av ansvaret for å gjøre regionen mer attraktiv for ny kompetanse. Hun mener også at studentene må gjøre sin del for å utvikle seg selv i en sommerjobb.

- Engasjement og initiativ teller positivt i møtet med arbeidsgiver, som fort kan bli en potensiell arbeidsplass på sikt. Cathrine nevner både kompetanseheving og nettverk som viktige faktorer for å sikre seg drømmejobben etter endt studie.

– Om bedriftene er ekstra bevisst på det eller ikke, er den verdiskapingen som skjer i regionen når næringslivet satser på mangfold og ung arbeidskraft utrolig bra for å styrke kompetanseutviklingen og bli et enda mer attraktivt sted når det gjelder å bosette seg og skaffe seg relevant arbeid, forteller Cathrine.

– Vi lykkes når vi klarer å rekruttere, utvikle og beholde kompetansen her i regionen. Vi har så utrolig mange spennende og attraktive arbeidsgivere her på Sørlandet som vi må vise frem og samtidig hjelpe til med å understøtte studentenes indre motivasjon for å fortsette å jobbe her etter endt utdannelse.

Cathrine avslutter med at hun håper at satsingen på studenter i sommerjobb gir frukter i form av flere ansettelser i IT-bedriftene til høsten og ønsker alle bedrifter og studenter masse lykke til!