80 studenter deltok på Refresh IT som ble arrangert i Caledonien Hall.

Stort engasjement rundt Refresh IT

Refresh IT gikk av stabelen 21. oktober på Caledonien, et kick-off for oppgavesamarbeid mellom studenter ved Institutt for IT og Informasjonssystemer ved Universitetet i Agder og næringslivet.

Arrangementet er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Digin og CoWorx. På scenen i Caledonien Hall fikk følgende bedrifter lov til å pitche sine bacheloroppgaver til studentene: Egde, Norkart, Oxidane, Sikri, Tieto Evry, Kristiansand kommune, IKT Agder, Capgemini, Know IT og Skatteetaten. Bedriftene hadde mange gode, konkrete oppgaveforslagtil studentene, både innenfor kreative designoppgaver innenfor applikasjoner og IT-løsninger til mer løsningsbasert programmering og utvikling.

Matchmaking med studenter

Sikri

Flere fra programvareselskapet Sikri har selv vært med på Refresh IT som studenter og ser viktigheten av eventet. Både studentene og bedriften får verdi av en tilpasset bacheloroppgave og Sikri har lyst til å bidra til at flere studenter får verdifull erfaring. – Kanskje får studentene jobb i etterkant, slik som vi? På stand møter vi Marius og Nicolai som begge fikk jobb i Sikri i etterkant av Refresh IT. Silje Hansen er Director of Development i Sikri og mener matchmakingen som arrangeres i dag er en fin måte å finne interesserte studenter på. 

Matchmaking

Profesjonelt opplegg

Elise Håøy er tredjeårsstudent på linjen IT- og Informasjonssystemer på UiA. – Jeg synes opplegget er veldig profesjonelt og jeg opplever at jeg i denne settingen faktisk blir litt utfordret som student. Her må vi som både gruppe og individer vise bedriftene hva vi kan bidra med og da er oppgavene som pitches i forkant en veldig bra samtalestarter! Elise er overbevist om at dette er en god inngang for videre karriere. – Vi har hørt om mange av disse bedriftene fra før, men vi får en dypere forståelse av deres arbeidshverdag og hva slags utfordringer de står i. Dette bidrar til at interessen for å søke jobb i de ulike bedriftene øker, spesielt når vi møter menneskene i bedriften.

Elise

Hallgeir Nilsen fra UiA er godt fornøyd med Refresh IT 2021. – Alle virksomhetene hadde gode og utfordrende oppgaveforslag til våre tredjeårsstudenter. For UiA er samarbeid med arbeidslivet utrolig viktig, og Refresh IT og praksis er nøkkelen til å øke arbeidslivsrelevansen i studiene våre, og også viktig for å bygge kompetanse i regionen.

UIA

En viktig arena som gjør studentene ettertraktet

For daglig leder i Digin, Cathrine Stien, er dette en av høydepunktene på høsten. – Dette er et veldig viktig arrangement! Både for bedriftene for å få vist seg frem og for studentene, for å gjøre utdanningen mer arbeidslivsrelevant. Vi ser hvor verdifullt næringslivet synes dette er, her er det virkelig hard konkurranse om studentene. Cathrine synes det er gøy å se så mange av medlemmene i Digin engasjere seg og komme med spennende oppgaver. – Det er moro å se hvor ettertraktede studentene følte seg, og det fortjener de! Det er svært viktig kompetanse de opparbeider seg gjennom studietiden og vi vil gjerne få vise dem hvilke spennende arbeidsoppgaver de kan få her i regionen når de skal over i arbeidslivet. Det får vi mulighet til gjennom slikt samarbeid vi har med UiA og Institutt for IT og Informasjonssystemer. 

Vi i Digin gleder oss til å se resultatene fra disse oppgavene bli presentert på EXPO, som arrangeres til våren!