Styrket fokus på I4Helse

Digin holdt denne uka en nyttig workshop sammen med I4Helse og viktige støttespillere. Målet var å styrke det viktige arbeidet innenfor helse og velferdsteknologi, samt å lytte til hva representanter fra næringsliv foreslår for å løse enkelte utfordringer.

I4Helse skal være en nasjonal arena for innovasjon innen helse og omsorg, hvor velferdsteknologi og helseløsninger utvikles fra idé til skalerbar gjennomføring og varig anvendelse.

De fire I'ene står for Idé, Involvering, Innovasjon og Implementering. Dette handler om utvikling av bedre tjenester for kommunenes innbyggere, bedre innretning av forskning og tjenesteutvikling og velferdsteknologi som næring. Digin har fått tildelt midler fra Aust-Agder fylkeskommune for å arbeide videre med å involvere næringslivet i I4Helse. Det gjelder rådgivning for å anskaffe rett infrastruktur, synliggjøre og markedsføre I4Helse-tjenester, gjennomføre relevante workshop, seminarer o.l. Digin skal også leie inn kontaktleder, som skal fungere som en forlenget arm inn mot næringsliv.

Målet med I4Helse er å skape et marked, oppfordre til innovasjon, bygge kompetanse, utvikle test-arenaer, ha fokus på samarbeidende økosystemer og sette gode, forutsigbare rammer for videre utvikling. Representanter som var til stede under workshop'en var blant annet: Digin, Egde Consulting, I4Helse, Diagraph IT, Webstep, CoWorx, Innoventus Sør, Bouvet og Deploy. Under workshop'en ble det kartlagt hvilke forventninger og behov næringslivet har til I4Helse, samt hvilke problemstillinger næringslivet har i dag som I4Helse kan bistå med. Det ble også diskutert hvordan I4Helse kan og burde synliggjøre og markedsføre sine tjenester ovenfor næringslivet.