Swipload stakk av med seieren når vi kåret vinneren av Spareabanken Sør og Digin sin Innovasjonspris 2022.

Swipload til topps i Sparebanken Sør og Digin sin Innovasjonspris 2022

Det var tre gode finalister som pitchet på scenen under juleminglingen med Digin 8. desember; Swipload, Safetopper og Nye Veier. Mange flere gode kandidater har blitt nominert gjennom nettsidene til Digin i hele høst og endelig kunne juryen kåre årets vinner.

De tre finalistene fikk ca 10 minutter til å presentere seg og sin innovasjon på scenen til ca 60 deltakere fra IT-miljøet i Agder. Vinneren av Sparebanken Sør og Digins Innovasjonspris må minimum innfri følgende krav:

• Virksomheten må ha utviklet en ny løsning der IKT er et sentralt element.
• Løsningen må være nyskapende sammenlignet med eksisterende eller konkurrerende løsninger i det aktuelle markedet.
• Virksomheten må naturlig nok være lokalisert i Agder.

CEO i Swipload Technologies, Stian Vere var først ut og viste hvordan de har utviklet et heldigitalt, smart og skybasert styringssystem for transport, tilpasset alle typer vareeiere og kjøpere av transport.

swipload

Etter dette presenterte Ole-Terje Mosvold Pedersen Nye Veier sin innovative løsning – eGrunnerverv som er systemstøtte til utførelse av grunnervervsprosessen ved å legge til rette for intern og ekstern digital samhandling. Løsningen strukturerer relevant informasjon for saksbehandler, georeferer saker og deler sentral informasjon med en GIS-løsning.

Nye veier

Sist ut var Ingolf M. Stokkeland fra Safetopper som har funnet opp en automatisk pipebrannslukker. Løsningen har varsling ved utløsning av pipebrannslukkeren. Ingolf demostrerte løsningen live på scenen og hadde laget en glitter-bombe for anledningen, i stedet for den vanlige pulverløsningen. Deltakerne i salen så ut til å like konseptet med en underholdende demostrasjon.

Det ble ganske spennende når vinneren skulle kåres på slutten av programmet. Takk til Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør som leste opp juryens begrunnelse og delte ut prisen – 50.000 kr og heder og ære.  

Geir fortalte at alle kandidatene som presenteres her i dag tilfredsstiller kriteriene for å vinne med god margin. De er alle også gode representanter for behovsdrevet innovasjon med solid potensiale og gode muligheter for betydelige samfunnsgevinster ut over landsdelen. De har også alle unike kvaliteter som gjør at de hver for seg har utmerket seg blant de nominerte, og det gjorde det svært vanskelig for juryen å velge, hvilket har ført til interessante og berikende diskusjoner i juryen.

Utdrag fra juryens begrunnelse om vinneren: Virksomheten leverer en 100% digital og skybasert løsning her fra Agder. De har fokusert på en utfordring i en svært tradisjonell bransje, der potensiale for kutt i klimautslipp er enormt. Virksomheten baserer seg på en trippel bunnlinje (hensynet mellom mennesker, profitt og klode), og har et helhetssyn på virksomheten og deres teknologiske innovasjon på hvordan de kan bidra til å påvirke omgivelsene på en positiv måte og videre bidra aktivt til det grønne skiftet.

Årets jury var følgende:

• Elisabeth Austad Asser – Sparebanken Sør
• Cathrine Stien - DIGIN
• Morten Goodwin – CAIR/UiA
• Inge Juul-Petersen – Etablerersenteret Arendal
• Christiane Skage – Lister Nyskaping
• Christopher Rosenkilde – Innoventus Sør
• Tone Kvåle – Skagerrak Capital
• David M. Simonsen – Innovasjon Norge

Tusen takk til juryen og til Sparebanken Sør som bidrar til å støtte dette viktige arbeidet der vi kan gi litt ekstra oppmerksomhet til innovasjonsarbeid innen IT sektoren. Vi gratulerer Swipload med seieren!