Gjengen fra Norkart var svært fornøyd med dagen.

Tech-fest med formål

I dag var den store begivenheten for jenter i 5. klasse fra ulike skoler i Kristiansand – nemlig Girl Tech Fest. Denne lærerike og spennende dagen samlet rundt 140 barn og voksne på hovedbiblioteket, og 26. oktober er det ventet et stort antall deltakere for samme opplegg på Tangvall bibliotek i Søgne.

Arrangementet Girl Tech Fest er målrettet mot jenter i 5. klasse. Målet er å vekke jenters kreativitet, nysgjerrighet og interesse for teknologi og IT. I en tid der teknologibransjen fortsatt er dominert av menn, er intensjonen bak Girl Tech Fest å inspirere flere jenter til å overveie og satse på karrierer innenfor teknologifeltet.

Stort engasjement fra bedriftene

En av stasjonene Digin tok turen innom var organisert av IT Styring. Her var det mye utstyr og kabler. Tommy Rasmussen viste jentene IT-utstyr, hardware og hvordan infrastruktur fungerer. De ble introdusert for de grunnleggende aspektene ved internett - fra morsesignaler til moderne fiberteknologi. Han viste dem blant annet hvordan brudd i kabler kan testes med laser. 

itstyring

En annen stasjon, drevet av Egde, åpnet øynene til deltakerne om universell utforming. Gjennom innovative metoder som for eksempel briller dekket av folie, demostrerte de hvordan mennesker med synshemming kan ha problemer med å bruke nettsider og andre digitale tjenester. For å bedre forstå mennesker som har problemer med sin motorikk, ble jentene utstyr med hansker og bedt om å skrive på tastatur. Dette gav dem en dypere forståelse for hvordan teknologi kan oppleves av de med ulike utfordringer.

egde

Norkart's stasjon tilbød en spennende og gøy introduksjon til lydkompass og microbit. Her fikk deltakerne designe sine egne melodier og mønstre, mens de uttrykte sin kreativitet gjennom teknologien. Alexander Salveson Nossum var svært fornøyd med dagen– Mange av barna vi møtte i dag blir ledere som skal bestille IT-tjenester. Kanskje blir noen av dem utviklerne av den neste TikTok – eller kunstige intelligensen. Hvor viktig er det ikke da at vi i IT-bransjen er med å hjelpe skoler og lærere med å gi en dag fylt med små drypp fra IT, teknologi og koding? spør Alexander.

norkart

Bouvet sin stasjon var en av de mest kreative vi så i dag. Her hadde de ansatte gjort et grundig forarbeid i å lage oppgaver knyttet til historiefortelling og viktig kunnskap, kominert med gøy lek. Barna fikk roller som Statsministerens livvakter og måtte fjernstyre en liten leke via en app. Oppgavene var blant annet å lete etter gaven til statsministeren som var godt gjemt, lære seg førstehjelp på dukker (for alle livvakter må jo kunne førstehjelp) og tegne hvordan en bestemt app skal se ut. Det var tydelig begeistring fra jentene som moret seg og utfoldet seg i kreativ lek – akkurat slik de ansatte hadde håpet på.

app

bouvet

bouvet1

åse

En fest med formål

Girl Tech Fest er en del av et langsiktig initiativ arrangert av ODA Nettverket, TENK, IKT Norge og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Begunstiget av bibliotek og vitensentre over hele landet, har denne festen vokst siden den ble arrangert for første gang i 2015. Målet er å gi jenter muligheten til å utforske teknologiens verden og vise gjennom mestring og lek at dette kan være fremtidige arbeidsplasser for dem.

Dagen på Girl Tech Fest var mer enn vellykket; den var inspirerende. Jentene som deltok er fremtidens teknologiledere, innovatører og skapere. Og hvis dagens engasjement var noe å gå etter, har teknologibransjen en lysende fremtid i vente.