TENK Tech Camp kommer til Sørlandet!

Tech-Nettverket for Kvinner, TENK, er en frivillig organisasjon som jobber for at flere kvinner skal velge en karrierevei innenfor teknologi. TENK har etablert en årlig TENK Tech Camp for jenter fra 13-19 år, med mål om å inspirere dem til å lære om teknologi og være med på å forme fremtiden. 8. og 9. august 2024 arrangeres TENK Tech Camp for første gang på Sørlandet, nærmere bestemt i Kristiansand!

Hva er TENK Tech Camp?

TENK Tech Camp er en gratis teknologicamp som består av workshops med ulike tema innenfor teknologi og inspirerende foredrag fra fagpersoner i teknologibransjen. Jentene får muligheten til å eksperimentere med teknologi og løse spennende teknologioppgaver. Målet er å så en teknologiinteresse i tidlig alder, slik at deltakerne også oppsøker teknologi senere og kanskje velger en utdanning og karriere innenfor dette feltet.

Hvorfor egne camper for jenter i 2024?

Teknologi er både spennende og avgjørende for fremtidens utvikling. For at teknologien skal komme alle til gode og være tilpasset hele befolkningen, er det viktig at de som utvikler den, gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Kvinner er sterkt underrepresentert i teknologibransjen og på teknologiske studier. TENK ønsker å fjerne forestillingen om at teknologi og IT kun er for gutter. Når teknologiarrangementer er målrettet mot begge kjønn, har jenter en tendens til å ikke melde seg på. Ved å skape en camp utelukkende for jenter, senkes terskelen for deltakelse, og teknologi gjøres mer attraktivt også for jenter.

Hvordan kan man bli med?

Påmelding skjer via TENK Norges nettside: TENK Tech Camp. Campen holdes på Noroff i Kristiansand sentrum 8. og 9. august 2024. Vi er veldig glade for at Noroff stiller som sponsor og gir oss tilgang til sine lokaler! I tillegg har vi fått støtte fra Capgemini, Å Energi, Arendals Fossekompani, Gard og Sparebanken Sør som lokale sponsorer. Vi ønsker jenter i hele Agder hjertelig velkommen til å melde seg på! 

Program torsdag: 

08.30 REGISTRERING

09.00 ÅPNING AV CAMP V/EMMA LUNDEN

09.05 REBEKKA OLSSON OMSLANDSETER

09.15 INTRODUKSJON TIL WORKSHOPS

09.30 WORKSHOPS RUNDE 1

10.30 PAUSE

10.45 WORKSHOPS RUNDE 2

11.45 LUNSJ

12.30 WORKSHOPS RUNDE 3

13.30 PAUSE

14.00 KAHOOT MED Å ENERGI

CA. 15.00 CAMP SLUTT

Program fredag: 

08.30 REGISTRERING

09.00 ÅPNING AV CAMP DAG 2

09.05 SOLVEIG STEINSLAND

09.15 INTRODUKSJON TIL WORKSHOPS

09.30 WORKSHOPS RUNDE 1

10.30 PAUSE

10.45 WORKSHOPS RUNDE 2

11.45 LUNSJ

12.30 WORKSHOPS RUNDE 3

13.30 PAUSE

14.00 VITENSHOW

CA. 15.00 CAMP SLUTT