IT-praksisstudenter fra UiA: Dyktig gjeng som har vært i praksis hos Moment Analyse i høst.

To medlemsbedrifter forteller; – Dette er våre erfaringer med elever og studenter

I løpet av den siste uken har Digin fått et par entusiastiske tilbakemeldinger fra våre medlemsbedrifter. Derfor måtte vi rett og slett lage en glad-sak! 

Både Moment Analyse og Norkart rapporterer om et imponerende engasjement og talent blant elever og studenter fra lokale utdanningsinstitusjoner. Fra videregående skolers lærlingplasser til Universitetet i Agders praksisprogrammer, skinner potensialet til disse unge talentene klart.

Moment Analyse inviterte gjengen på en avsluttende lunsj denne uka. De har hatt en gruppe praksisstudenter fra UiA hos seg denne høsten og har vært veldig fornøyd. "For tre år siden åpnet vi våre dører for IT-praksisstudenter fra UiA, og siden da har vi hatt gleden av å veilede tre kull med tilsammen 13 studenter," sier Christian Dversnes, daglig leder i Moment Analyse.

moment

Selv om Moment Analyse ikke primært er et IT-selskap, har deres behov for IT-løsninger ført til et vellykket samarbeid med studentene, som har fungert som engasjerte konsulenter. Dette årets gruppe overgikk alle forventninger med utviklingen av en innovativ nettbasert løsning for aktivitetsrapportering, et verktøy som vil være en integrert del av Moment Analyse's miljørapporteringsprosess.

Dette er ikke et isolert tilfelle. Norkart deler en lignende suksesshistorie. Alexander Salveson Nossum, innovasjonssjef hos Norkart, uttrykker sin begeistring for utvikler-lærlingene som har overrasket teamet med sine eksepsjonelle ferdigheter. "I løpet av bare to uker klarte disse lærlingene å utvikle avansert python-kode som behandler tusenvis av PDF-er for bruk i språkmodeller, en oppgave som langt overgikk våre forventninger," sier Nossum. Elevene går for tiden på Tangen Videregående skole og det er muligheter for flere bedrifter å ha disse elevene i lærlingplass på vårparten.

studenter

Digin er stolt over å være en del av et miljø som aktivt fremmer integrasjonen av unge talenter i arbeidsmarkedet. Eksemplet med vår egen praksisstudent, Cathrine Roestad Halvorsen, understreker dette poenget. Cathrines bidrag til vårt team bekrefter verdien av å gi studenter og lærlinger praktisk erfaring i bransjen – og ikke minst, knytte viktige kontakter og relasjoner. Vi oppmuntrer alle våre medlemsbedrifter til å følge denne inspirerende trenden ved å åpne dørene sine for praksisstudenter og lærlinger. Å investere i fremtidens talenter er ikke bare et løfte om en lysere fremtid for IT-bransjen, men også en berikelse for våre egne selskaper og samfunnet som helhet.