Med støtte fra Forskningsrådet kan din bedrift få tilgang til forskerkompetanse.

Trenger din bedrift en forsker til låns?

Med støtte fra Forskningsrådet kan din bedrift få tilgang til forskerkompetanse for å utforske ny teknologi eller nye forretningsmodeller.

- Ordningen passer for små og mellomstore bedrifter som har bruk for økt forskerkompetanse internt i bedriften i en periode og for forskere som ønsker å bli bedre kjent med næringslivets utfordringer og bidra i bedrifters FoU-arbeid, forklarer Forskningsrådet på sine sider.

Målet med "Forsker til låns" er å øke samarbeidet mellom bedrifter og FoU-miljøer. Forskeren jobber med forskning, utvikling og nyskaping sammen med ansatte i bedriften i en avgrenset periode.

- Eksempel på oppgaver kan være å løse konkrete FoU-behov eller å jobbe med å etablere et større prosjekt.

Midlene ligger under Forskningsmobilisering Agders tilskudd for mobilitet, som gir 70% støtte til mobilitetsprosjekter, inntil 200 000, -

- Dette innebærer at bedriften må stille med minst 85 500,- i egeninnsats. Minimum 80% skal gå til personalkostnader og reisegodtgjøring til forskeren.

Søknader må ligge innenfor de kompetanseområdene som Forskningsmobilisering Agder satser på:

  • Ny teknologi og nye forretningsmodeller som bidrar til Agders visjon om å bli en helelektrisk region
  • Ny teknologi og nye forretningsmodeller som bidrar til lavere utslipp og bedre levekår i Agder.

Forskningsmobilisering Agder er et samarbeid mellom Agder fylkeskommune og Norges Forskningsråd.

- Dette er et lavterskeltilbud til alle private bedrifter i Agder med mindre enn 250 ansatte, men det er en forutsetning at man ikke har nevneverdig erfaring med forskning fra tidligere.

Runar Brøvig fra Innoventus Sør er kompetansemegler i Forskningsmobilisering. Han kan kontaktes på runar.brovig@innoventussor.no for å få veiledning til prosess og konkretisering av søknad/aktuelle forskermiljø.