UiA inviterer næringslivet til samspill med studenter

Grimstad, september 2023. UiA inviterer bedriftene hos Digin til å komme med prosjektforslag for sine IKT-studenter ved UiA Campus Grimstad for våren 2024.

Etter mange års suksessfullt samarbeid med eksterne partnere, ber UiA nå om forslag til prosjekter som studentene kan jobbe med i løpet av høst 2023 og vår 2024. Både nye og tidligere samarbeidspartnere oppfordres til å gripe denne muligheten.

Studenter fra flere ulike studieprogrammer ved UiA vil være tilgjengelige for samarbeid. Disse kan være relevante for Digins medlemsbedrifter:

  • Dataingeniør bachelor (Datateknikk og Nettverksdrift og sikkerhet)
  • Multimedieteknologi- og –design
  • Master i multimedia og læringsteknologi
  • Master i Informasjons og Kommunikasjonsteknologi
  • Master i kunstig intelligens
  • Master i cybersikkerhet

Prosjektforslag kan variere fra typisk programutvikling, nettverkssikkerhet, kunstig intelligens og machine vision, til utvikling av websider, mobilapps, 3D-visualiseringer, e-læringsmateriell og reklamefilmer, for å nevne noen.

For interesserte bedrifter, er det viktig å vite at forslagene kan legges ut fortløpende på UiA's Kompetansetorg. For de som foretrekker en mer direkte tilnærming, tilbys også muligheten til å sende forslag via e-post til den relevante studieprogramlederen (se nederst i artikkelen).

Siste frist for innsending av prosjektforslag er 29. september 2023, men tidlig registrering oppfordres for å sikre best mulig synlighet blant studentene. Alle bachelorstudenter velger oppgaver senere enn slutten av september, men flere av masterprogrammene (Multimedia og KI/IOT) har tidligere tidsfrist. Dersom du som bedrift har en masteroppgave til disse studentgruppene så er det fint om du kontakter UiA så raskt som mulig.

Videre vil det være en felles presentasjonsdag 18. oktober 2023, hvor bedrifter og organisasjoner kan presentere sine prosjektforslag personlig for studentene.

Mens prosjektbeskrivelsene ikke behøver å være for detaljerte ved første innsending (ettersom de kan tilpasses etter studenters interesse), er denne muligheten en flott måte for bedrifter å dra nytte av friske, innovative ideer fra unge talenter, og samtidig gi tilbake til samfunnet ved å bidra til studentenes utdanning.

Med håp om et fortsatt fruktbart samarbeid, ser UiA frem til å motta mange spennende prosjektforslag fra regionens næringsliv.

Kontakt følgende:

Ansvarlig for multimedia: Morgan.Konnestad@uia.no Tlf.nr. 37233289/Mobil: 91873586

Ansvarlig for data og kunstig intelligens: Arne.Wiklund@uia.no Tlf.nr. 37233424

Ansvarlig for Cybersikkerhet: Nadia.Saad.Noori@uia.no Tlf.nr. 37233249