Vellykket pilotkurs i IT- sikkerhet

Digin, GCE Node og Noroff har utviklet et bedriftsinternt kurs, finansiert av Innovasjon Norge med fokus på IT sikkerhet. Pilotkurset er nettopp gjennomført, og har høstet svært gode tilbakemeldinger.

Målet med pilotkurset var å undersøke arbeidsmetoden innenfor undervisningen slik at Noroff kan tilby utdanningsprogram med Bachelorgrad i industrirettet IT-sikkerhet. Selve gjennomføringen var tilrettelagt med 10 moduler som innholdt en blanding av online kursinnhold, egenstudie og workshops. 

Reidar Grevskott har vært en av kursholderne høsten og våren og er ikke i tvil om at dette kurset er nyttig i fremtiden: "Mange bedrifter har stort fokus på IT-sikkerhet og har behov for ressurser med oppdatert og relevant utdannelse innenfor dette temaet. Spesielt med tanke på industrirettet praksis som kan ruste studentene til de utfordringene som møter dem senere i arbeidslivet".

Initiativtakerne bak pilotkurset har brukt mye tid på å forme innhold som kan gi studentene den beste opplæringen. Både representanter fra Digin, Noroff og GCE Node har sponset prosjektet med egeninnsats og belyst temaer og utfordringer som er reelle i dag, slik at bachelorprogrammet kan utdanne mennesker til å håndtere disse i fremtiden.

En av kursdeltakerne, Carl Eric Vethal fra Offshore Crew har hatt godt utbytte av pilotkurset:

"Kurset i Cyber Security levert av Noroff, i samarbeid med GEC NODE og Digin anser jeg som veldig nyttig for selskapet vårt. Vi fikk god hjelp til å implementere de nye personvernreglene (GDPR) som trer i kraft nå. Deltakerne fikk en grundig innføring i datasikkerhet og bedriftssikkerhet generelt. Kurset er tilrettelagt for næringslivet og takket være engasjerte og veldig kompetente forelesere var det en glede å delta. I workshopene ble det tatt opp aktuelle problemstillinger som vi anså som viktig. Målet, som er å bli mer sikkerhetsbevisst og vite hvordan man skal håndtere utfordringer innen cybersikkerhet ble nådd. Mye av det jeg har lært kommer jeg til å bruke til intern opplæring av bedriftens ansatte. Jeg kan anbefale dette kurset på det sterkeste, både for de som ikke har utdannelse eller erfaring innen it-sikkerhet og de som trenger en oppfriskning".