Engasjerte kart-entusiaster. Fra venstre: Venke Moe, Plan og bygningssjef Kristiansand kommune, Lars Fredrik Gyland, Fylkeskartsjef Kartverket og Alexander Salveson Nossum, Innovasjon- og digitaliseringsansvarlig Norkart.

Vellykket samarbeid mellom privat og offentlig sektor

Er det mulig å skape et verdensledende kompetansesenter for kunstig intelligens relatert til geografisk informasjon her i Agder? Ser man på fremdriften til KartAi-prosjektet, er vi absolutt på rett spor!

KartAi har mottatt en generøs tildeling fra Forskningsrådet for å gjennomføre et omfattende innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Dette prosjektet har ambisjoner som strekker seg langt og bredt, med et primært fokus på effektivisering av byggesaksbehandlingen i kommunal sektor.

Fruktbart samarbeid

Den 7. juni ble det arrangert lokal kick-off i Kartverkets lokaler. Dagen var en stor suksess, med deltakelse fra et bredt spekter av fagmiljøer. Byggesaksbehandlere, AI-eksperter, geodataeksperter og matrikkeleksperter var alle representert. Hovedmålet var å utveksle kunnskap om digitaliseringens potensiale og effektivisering av saksbehandling i kommunene. Det ble raskt klart at mulighetene er store og kan gi positive ringvirkninger for hele sektoren – men det finnes også utfordringer på veien. Det er jo nettopp dette som gjør et tverrfaglig innovasjonsprosjekt så spennende.

Det er stort engasjement fra flere aktører, inkludert Kristiansand Kommune, Vennesla Kommune, Lindesnes Kommune, Norkart, KS, Kartverket, TietoEvry, UiA og MIL. Alle har bidratt med uvurderlig kunnskapsdeling. KartAi-prosjektet vil jobbe åpent og legge stor vekt på å inkludere studentmiljøer og relevante fagmiljøer. Samarbeidspartnerne i prosjektet vil bidra med en formidabel innsats på over 15.000 timer. I tillegg planlegges det å knytte til og delfinansiere 2 PhD-studenter og 1 PostDoc hos UiA, samt legge opp til minst 10-15 masteroppgaver og tilsvarende bacheloroppgaver. Alt dette med kjerne i Agder!

img

Samarbeidet mellom offentlig og privat sektor i KartAi-prosjektet representerer en utrolig verdifull ressurs. Dette samarbeidet symboliserer ikke bare en fysisk bro mellom de to sektorene, men også en ideell sammenføring av forskjellige perspektiver, kunnskapsområder og ferdigheter. Ved å bringe disse sektorene sammen, kan vi skape banebrytende løsninger som utfordrer status quo og skaper varige endringer.

Når det offentlige og private sektoren jobber sammen, kan vi utnytte det beste fra begge verdener. Offentlig sektor bringer med seg en forståelse for regulatoriske krav og borgerrettigheter, mens privat sektor ofte driver innovasjon, bringer med seg effektivitet og fremmer økonomisk vekst. Dette gjør det mulig for oss å skape robuste og omfattende løsninger som adresserer reelle behov og skaper verdi for samfunnet. Videre vil dette samarbeidet være med på å forberede oss på fremtidens utfordringer og muligheter innen kunstig intelligens og geografisk informasjon.

Dette er bare starten på en spennende reise, og vi glede oss til å følge med på hva fremtiden har å by på, og ikke minst – hvilke positive ringvirkninger som kan stamme fra KartAi-prosjektet.