Verdig vinner av Sparebanken Sør og Digin sin Innovasjonspris 2019

Optilift gikk til topps som vinner da Digin og Sparebank Sør sin Innovasjonspris ble delt ut under Digitalkonferansen 26.mars.

– Vi mener å ha ligget litt under radaren på Sørlandet lenge, og er nok bedre kjent på Vestlandet hvor vi har kundene våre. Noe av det viktigste for oss med denne prisen er faktisk at flere i regionen får kjennskap til oss og hva vi driver med, både for å se på synergier og å komme i kontakt med dyktige selskaper og personer, sier gründer og teknisk sjef  (CTO) i Optilift AS, Torbjørn Engedal til Næringsforeningen rett etter at prisen ble delt ut.

Optilift er en etablert virksomhet som har vært i kontinuerlig utvikling helt siden etableringen av selskapet i 2010. Selv i perioder der markedet har vært svært krevende og etterspørselen etter nye løsninger falt dramatisk, fortsatte virksomheten å videreutvikle løsninger de så kunne skape verdi for kundene i fremtiden. 

Vinnerbedriften har klare mål om å bidra til at deres kunder oppnår økt lønnsomhet, bedre sikkerhet og deres teknologi skal også bidra til redusert CO2-avtrykk. Samtidig arbeider de teknologi som gir muligheter for autonome løsninger og bruk av kunstig intelligens.  

Det er først og fremst innen olje- og gassektoren offshore at produktene Optilift AS skaper merverdi for kundene. Noen av bransjens mest krevende kunder har valgt løsninger fra Optilift AS. Potensialet for å levere produktene innenfor andre markeder som også trenger fremtidens løfteteknologi, er svært lovende. 

Firmaet har utviklet verktøy som gjør det mulig å digitalisere og automatisere både logistikk- og løftefunksjoner som vil kunne ha betydning for all marin- og offshoreløfting. Teknologien vil også kunne bli basisteknologi for å kunne utvikle fremtidens autonome offshorekraner.

Utdrag for juryens begrunnelse for utdeling av prisen: 

Aldri tidligere har det vært så mange svært godt kvalifiserte kandidater til Innovasjonsprisen. Vi håpe og tro at nettopp denne prisen stimulerer til nytenking og nyskaping. Det er i hvert fall ingen tvil om at det tenkes nytt, kreativt og innovativt i svært mange sørlandske virksomheter for tiden. Det skal vi alle glede oss over,

Regjeringen og Innovasjon Norge har definert innovasjon som "en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier."

Dette er utgangspunktet for vurderingene juryen har gjort. I tillegg er det et krav at prisvinneren må ha lansert eller tatt i bruk en ny løsning der IKT inngår som et sentralt element. I kriteriene heter det at "løsningen må være nyskapende i forhold til eksisterende eller konkurrerende løsninger i det aktuelle markedet eller bransjen generelt". Det er også et krav for denne prisen at virksomheten har forretningsadresse i Agder.

Blant de 19 nominerte kandidatene som juryen mottok forslag på, ble det etter en grundig gjennomgang valgt ut seks virksomheter som fikk anledning til å presentere seg i møte med juryen. Samtlige bekreftet at de var gode kandidater som har skapt verdier og muligheter gjennom ny innovasjon.

Årets jury var:

  • David Simonsen, Innovasjon Norge
  • Bjørn Erik Aastveit, Connect Sørlandet
  • Trond Madsen, NHO
  • Inge Juul-Petersen, Etablerersenteret Arendal
  • Terje Klungland, Cowox
  • Rannveig Tobiassen, Innoventus Sør
  • Erik Tønnesen, Skagerak Venture Capital
  • Otto Isaksen, Digin
  • Elisabeth Austad Asser, Sparebanken Sør

Sparebanken Sør og Digin takker for alle bidrag. En ekstra takk for innsatsen som ble utøvd av alle involverte.