Fra venstre: Espen Limi, Geir Morten Hagen og Kristian Hoff.

- Vi skal bli den foretrukne arbeidsplassen for teknologer og utviklere

Scaleup-bedriften Semine tilbyr automatisert økonomistyring – en AI-basert økonomiplattform som frigjør tid og ressurser hos kundene.

- Vi styrker økonomifunksjonen hos våre kunder. Det frigjør ansatte fra repetitive oppgaver og våre kunder kan dermed bruke flere ressurser på bærekraftig verdiskaping, forklarer Kristian Hoff, utviklingsleder i Semine. 

Vokser

Bedriften, som så dagens lys i 2016, har gått fra å være en startup til å bli en scaleup. Med det følger en voksende kundeportefølje og et voksende behov for flere ansatte. Selskapets over 70 kunder bidrar til å at produktet stadig videreutvikles og får nye funksjonaliteter. 

- Vi har stor grad av kundedrevet innovasjon. Det er viktig for oss å kartlegge i hvilke økonomifunksjoner feil oftest oppstår, og hvilke oppgaver som er repetitive. For de kan vi automatisere, forteller Espen Limi, teamleder. 

Økonomiplattformen skal utvides, nye funksjonaliteter skal legges til og automasjonsgraden skal økes. 

- Vi skal ha de beste folka. Det er viktig for oss som kunnskapsbedrift, sier teamleder Geir Morten Hagen.

Behovet for kloke hoder er ikke bare gjeldende hos Semine. I en undersøkelse gjennomført av Moment Analyse på vegne av Digin kom det frem at 61% av IKT-bedriftene som har svart skal ansette. 

- For oss er det viktig å bygge god kultur. Da knekker vi koden på å få tak i og beholde de gode folka, sier Hoff.

- Det er en kjent utfordring for vår bransje at det er for få ressurser i Norge generelt og det treffer oss også på Sørlandet, supplerer Limi. 

Skal bli best

I havnekvartalet sitter teknologi- og supportavdelingene. De ansatte består av dataingeniører, matematikere, statistikere, økonomer, data scientister og folk med høyere utdanning innen IT og informasjonssystemer.

- Vi skal bli den foretrukne arbeidsplassen for teknologier og utviklere i Kristiansand, sier Hoff. 

- Vi kan tilby et svært spennende fagmiljø og teknologistack. Hos oss er det stort potensial for personlig og faglig utvikling, påpeker Hagen.  

Limi mener bedriftens unge alder også bidrar til å gjøre Semine attraktiv som arbeidsgiver.

 - Vi er åpne for ideer, innspill og nye måter å gjøre ting på. Hos oss får ansatte mulighet til å påvirke bedriften og teknologien.

Systematisk arbeid

Å skape en god arbeidsplass er viktig for den unge bedriften. Sosiale arrangementer og initiativ heies frem. Det gjør også arrangementer som tilrettelegger for kompetansedeling.

- Vi har ansatte som er spesialiserte. Derfor har vi begynt med intern kursing hvor ansatte holder kurs eller foredrag for andre ansatte, forklarer Hoff.

- Det er fritt format. Vi ser at de som presenterer får god effekt av øvelsen. Og vi andre lærer nye ting, legger Limi til.

- Det er et systematisk arbeid hvor vi får gode diskusjoner rundt de temaene som tas opp, sier Hagen, og legger til at Semine også benytter seg av ekstern kompetanse ved behov.

- Våre ansatte drives av kunnskapsbygging. De vil bli bedre. Det er viktig at vi fasiliterer på en god måte, avslutter Limi.