Fra venstre: Jeanette Tharaldsen, Nazir El-Halabi og Cathrine Stien.

Vinn-vinn med student i praksis

Nazir El-Halabi er tredjeårsstudent på bachelorprogrammet IT og informasjonssystemer hos UiA og har praksisplass hos Digin denne høsten.

– Jeg vil takke Digin for å ha fått muligheten til å ha praksisplass her! Det er så utrolig spennende å være i praksis hos sørlandets største IT-klynge. Digin har over 90 medlemmer, og det åpner muligheten for å få et større nettverk som vil forhåpentligvis hjelpe meg med å få arbeid etter fullført utdanning. Noen av oppgavene hos Digin er planlegging av store konferanser. Jeg fikk vært med Cathrine og Jeanette på Techpoint forrige uke for første gang, og det var en kjempekul opplevelse!

Internship og traineetilbud er vinn-vinn

Norske ledere er spurt i en nylig Norstat-undersøkelse om hva de vektlegger i en rekrutteringsprosess og hele 70 prosent sier at erfaring er viktigst (kilde: se nederst). Likevel oppgir kun én av to næringslivsledere at de har internships, praksisplasser eller lignende på sin arbeidsplass. Digin mener at det er en fin mulighet å tilby praksisplass for å tiltrekke og utvikle talenter. I tillegg er det en ressurs som kan bidra og levere verdi, samtidig som de bygger opp relevant erfaring. Digin opplever det som svært positivt å ha en student som kan bidra i organisasjonen, også med tanke på å utfordre oss litt og se ting med nye øyne.

Tekniske oppgaver

For tiden implementerer Digin ulike verktøy og plattformer for å jobber mer strukturert med data for egen nettside og digitale kanaler. Nazir får bryne seg på oppgaver innenfor Google Tag Manager og Google Analytics, som er avanserte verktøy for dataanalyse. En annen oppgave er å oppdatere samtykkeløsninger med GDPR sine retningslinjer i fokus, noe som er veldig relevant i Nazir sine studier. – Jeg har lært mye under mitt praksisopphold hos Digin så langt og møtt flere nye mennesker. Jeg er stolt over å ha vært med på et par møter med Digins medlememmer og samarbeidspartnere. Jeg har blitt kjent med fine folk og jeg ser frem til videre samarbeid frem til jul. 

Kilder her.