Lærer ved Tangen videregående skole: Kjell Tore Øvertun (i midten) Elever ved samme skole: Nora Margaretha Hansen, André Hansen

– Vinn, vinn. Ta samfunnsansvar og hjelp en ung, fremtidig kollega!

Lærer ved Tangen videregående skole, Kjell Tore Øvertun kommer med en utfordring til fremoverlente IT bedrifter på Agder.

Tretti elever på Tangen videregående skole VG2 Informasjonsteknologi trenger praksis og er avhengig av støtte fra IT bransjen innen IT utvikling og IT drift . Studieretningen ble innført med fagfornyelsen LK20 I 2020. På VG2 har de fagene Utvikling, Driftstøtte, Brukerstøtte og Yrkesfaglig fordypning (YFF) som er praksisrettet og med utplassering I bedrift. Etter VG2 kan elevene velge mellom to lærefag og bli IT-driftstekniker eller IT-utvikler.

– Innen IT utvikling har det ikke vært tradisjon for å ha praksiselever og lærlinger ute i bedriftene, så skolene ønsker nå å komme kontakt med bedrifter som ønsker informasjon og vite mer om hva det innebærer, sier lærer på VG2 Informajsonsteknologi, Kjell Tore Øvertun. Han og de andre lærerne mener det er viktig for IT-bransjen å ta imot praksiselever fra VG2 Informasjonsteknologi i faget YFF, da dette vil gi elevene en mulighet til å få praktisk erfaring og lære mer om bransjen – og ikke minst det å være en del av et arbeidsmiljø. Dette vil også gi bedriftene muligheten til å finne nye talenter og mulige fremtidige ansatte.

Flere medlemsbedrifter hos Digin og i IT bransjen har lærlinger og samarbeider allerede med Tangen vgs og Sam Eyde vgs. Appellen kommer nå fra flere ansatte ved Tangen videregående som nå ønsker å utfordre flere i Agder til å ta kontakt. Da kan de registrere seg på skjemaet Tangen vgs - IT og medieproduksjon (pameldingssystem.no) for å få mer info.

Kjell Tore påpeker også at det å ta mot elever ikke trenger å medføre mye arbeid for de som blir ansvarlige i bedriften. Elevene vil også bli tett oppfulgt av skolen. Elevene kan for eksempel gjerne skygge ansatte, trainees og praksisstudenter fra høyskole samtidig som de kan bli oppfordret til å prøve seg på ulike oppgaver. De kan også jobbe med og få innspill og støtte til prosjekt de har påbegynt på skolen.

Elevene skal utplasseres i praksisarbeid i to perioder på to uker i løpet av skoleåret. Den første perioden er uke 46-47, mandag 13/11 til fredag 24/11 og den andre perioden er uke 6-7, mandag 6/2- fredag 16/2 - 2024. De ansatte på skolene håper flere bedrifter viser samfunnsansvar og bidrar med en plass hos seg!

Se her for mer info og fyll ut skjemaet så hører du fra kontaktpersoner fra skolene.