Vinner av Sparebanken Sør og Digin sin Innovasjonspris 2020. Fra venstre: Geir Bergskaug; Administrerende direktør i Sparebanken Sør, Tord Ytterdahl fra Appsens og Jeanette Tharaldsen; konstituert daglig leder i Digin. Foto: Kristian Thomassen.

Vinnere gjennom tidene – Sparebanken Sør og Digin sin Innovasjonspris

Sparebanken Sør og Digin har siden 2015 delt ut Innovasjonsprisen under Digitalkonferansen som arrangeres hvert år. Denne gjeve prisen deles ut til både store og små virksomheter, offentlige eller private enkeltpersoner som har gjort en forskjell.

Kravet til kandidatene er at de må ha lansert eller tatt i bruk en ny løsning der IKT inngår som et sentralt element. Løsningen må være nyskapende i forhold til eksisterende eller konkurrerende løsninger i det aktuelle markedet eller bransjen generelt. Kandidatene må ha base i Agder.

Vinneren mottar kr 50.000 og selvfølgelig heder og ære samt redaksjonell omtale.

Vinneren 2015
Anzyz Technologies

Utdrag fra juryens begrunnelse:

Med sin banebrytende forskning har Anzyz Technologies vekket internasjonal oppmerksomhet. Big data og sosiale medier er sterkt voksende, og næringslivet har behov for nye verktøy for å sikre kontroll og forstå mulighetsrommet.


Anzyz Technologies

 

Vinnerne 2016
Stimline & Minos

I 2016 var det vanskelig å kun velge en vinner, derfor ble to vinnere kåret.
Utdrag fra juryens begrunnelse:

Stimline utvikler og leverer utstyr til å utføre brønnintervensjon, hovedsakelig for å kartlegge og justere produksjonen fra eksisterende olje- og gassbrønner. Med denne innovasjonen har de utviklet en software som de har ambisjoner om at skal bli morgendagens programvare for å planlegge, simulere, monitorere, optimalisere og automatisere hele intervensjonsprosessen.

Minos startet som sosiale entreprenører og løser et viktig samfunnsproblem som dessverre er i vekst, mobbing i skolen. De har utviklet en software som er et verktøy for lærere og andre som har profesjonelt ansvar for unges oppvekstsvilkår. Minos sin innovasjon har som mål å øke livskvalitet og redusere skjevutvikling, sørge for tidlig intervensjon og rett hjelp til rett tid blant barn og unge.

 

Stimline og Minos


Vinneren 2017
Scanmatic AS

Utdrag fra juryens begrunnelse:

Scanmatic AS har med sin erfaring med utvikling og leveranser av avanserte teknologiske løsninger fått en meget sterk posisjon i sitt marked. De har satset friskt med å ta frem nye løsninger ved å sette sammen eksisterende løsninger, kombinert med egen kunnskap og utvikling. Teknologien selskapet har utviklet for kunden kan tas i bruk i nye og fremtidige prosjekter innen flere forretningsområder.

Scanmatic AS

 

Vinneren 2018
SykepleiePluss

Utdrag fra juryens begrunnelse:

SykepleiePluss har utviklet et helt nytt e-læringsverktøy tilpasset sykepleiestudenter. Løsningen er pedagogisk, og forenkler kompliserte tema med lettfattelige forklaringer. De har selv utviklet teknologi som gjør at innholdet studentene møter tilpasses studentenes etablerte kunnskaps- og ferdighetsnivå. Verktøyet kan også brukes av studenter innen andre helsefag.

SykepleiePluss

 

Vinneren 2019
Optilift

Utdrag fra juryens begrunnelse:

Optilift er en etablert virksomhet som har vært i kontinuerlig utvikling helt siden etableringen av selskapet i 2010. Firmaet har utviklet verktøy som gjør det mulig å digitalisere og automatisere både logistikk- og løftefunksjoner som vil kunne ha betydning for all marin- og offshoreløfting.

Optilift

 

Vinneren 2020
AppSens


Utdrag fra juryens begrunnelse:

AppSens har utviklet en smart hjerterytmesensor for tidlig deteksjon av hjerteflimmer. De har et stort kommersielt potensial, men også et enormt potensial til å bedre folkehelsen. Ved å trene opp algoritmer, og ved å mate systemet med læringsdata og egne oppsamlede data, kan de detektere hjerterytmeforstyrrelser.

Appsense

Så, hvorfor nominere?

Tiden er igjen inne for å nominere enten seg selv, eller en kandidat du mener fortjener å vinne Sparebanken Sør og Digin sin Innovasjonspris 2021. Som vinner stikker du ikke bare av med 50.000 kroner, men også kanskje viktigst av alt – heder og ære. Ved å vinne blir du/bedriften din anerkjent for arbeidet du/dere har gjort, og vil være en stor motivasjon til å fortsette det gode arbeidet.

Send inn ditt forslag til kandidat her.