Virkemidler for å møte næringslivets utfordringer

I følge en fersk medlemsundersøkelse NHO offentliggjorde 20. mars, frykter nesten hver tredje bedrift at de vil få problemer med å betale regninger i den nærmeste fremtid. Over halvparten av NHO-bedriftene på Sørlandet oppgir også at de allerede har gjennomført permitteringer på grunn av korona-krisen.

Det er ikke alltid så enkelt å være en liten bedrift som skal orientere seg i de ulike virkemiddelapparatene som kan bidra til kapitaltilgang. 

Vi har samlet noen aktuelle linker, både i Agder og nasjonalt der det jobbes med ulike tiltak for bedrifter:

Agder Fylkeskommune:
https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-forskning-og-utvikling/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

NHO:
https://www.nho.no/regionkontor/nho-agder/artikkelarkiv/viktig-a-koordinere-innsatsen-for-naringslivet-pa-agder/

Forskningsrådet:
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/forskningsradet-tar-grep-for-a-hjelpe-naringslivet-under-koronakrisen/?utm_campaign=23-03-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis

Innovasjon Norge:
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltakspakke/

NAV har opprettet en egen «chatte-kanal» hvor du kan stille spørsmål: https://arbeidsgiver.nav.no/kontakt-oss/

Dersom du vet om flere som utarbeider tiltak i disse tider, som bør formidles til våre medlemmer - ta gjerne kontakt med oss: jeanette@digin.no