Vivian Wam Fjell er spent på videre gründerreise med Vivid-Edtech

Vivid-Edtech – Vi setter standarden for bransjen som utvikler morgendagens utdanningsplattformer og utdanningsteknologi

Vivian Wam Fjell er grunnleggeren av Vivid Edtech. Selskapet jobber med å inkludere utenforskap og mangfold innen utdanning. Målet er å redusere drop out prosenten globalt.

Sammen med Microsoft lanserer de en ny overlay i Teams som hjelper døvstumme til å bli inkludert på en helt ny måte, hjelper studenter til å mestre eksamen og fanger opp studenter som trenger hjelp. Teknologien er patent pending og vil beskytte selskapet nå som de skal jobbe sammen med store internasjonale aktører inn i et innovasjonsprosjekt.

– Dette blir spennende, forteller Vivian. Det viktigste aspektet for å utvikle god teknologi er å jobbe med sluttbruker, i dette tilfelle, studenter. Det er så mange studenter som er frustrerte over dagens teknologi innen utdanning, hvor de mener selskaper og IT avdelinger sitter og gjetter seg til hva som kan være gode løsninger for dem. Vivid-edtech går aktivt inn og jobber sammen med sluttbrukere og får mange gode tips og råd fra dem, sier hun videre.

Står i forkant av pedagogisk teknologi

Vivid-Edtech jobber tett med forskere for å påvise sin hypotese om å redusere drop-out prosenten. Fjells motivasjon stammer fra personlige erfaringer. Systemene var dårlige da hun selv studerte i 2007, og hun måtte droppe ut grunnet manglende mulighet til fysisk tilstedeværelse. Dette ledet henne til å utforske nye digitale kommunikasjonsmetoder med medstudenter og forelesere. Etter at hun oppdaget flere mangler i teknologien, bestemte hun seg for å starte selskapet Vivid-Edtech i 2018.

Siden har hun arbeidet intenst med å utvikle innovative løsninger for å redusere frafall i utdanningssystemet. – Jeg mener det er et marked for de som ønsker å utdanne seg, men som ikke har mulighet til å delta på grunn av nedsatt funksjonshemming eller ikke kan delta fysisk, sier Vivian. Nå er de i klare for å sette i gang innovasjonsprosjektet sammen med Innovasjon Norge. Målet er å bekjempe studentfrafall og inkludere mangfold og utenforskap i samfunnet. – Sammen med Sintef, NORCE, EDIH, Styringsgruppe, referansegruppe, advisory board, samarbeidspartnere, pilotkunder starter vi et forprosjekt hvor vi skal implementere den nyeste innovasjonen. Sammen med brukerne. Dette underbygger selskapets tilnærming til å lytte og tilpasse seg studentenes behov, som skiller seg fra tradisjonelle læringsplattformer, forteller Vivian.

Medlemskap i Digin

Vivid-Edtech ble medlem i Digin fordi teamet så mulighet for et større nettverk. I ulike settinger hos Digin håper Vivian at hun nå kan treffe likesinnede og få et større nettverk hvor hun kan synligjøre innovasjonen sin. Hun er en av få kvinnelige tech-grundere og heier virkelig på andre kvinnelige gründere, fordi hun vet hvor vanskelig det kan være. – Det har vært spesielt vanskelig å hente kapital fra eksterne investorer, men det har vært vanskelig for de fleste den siste tiden, sier Vivian. – Jeg har pratet med mange suksessrike kvinnelig gründere, hvor 6 av 7 kvinnelige gründere forteller at de ansatte menn for å hente kapital for dem. Ved å se på statistikken får 80% menn som søker kapital, hentet kapital, mens damer som søker kapital, får kun 2% hentet kapital. I Norge er det 0,1% kvinner som får hentet kapital. Mens det er 95 % suksessrate på de kvinnene som først får hentet kapital.

Vivian smiler og forteller; – Altså, nå er det sikkert mange “haters” som kommer til å kommentere, men menn og kvinner er forskjellige. Uansatt om man liker det eller ikke. Jeg kan skive under på at meg og min mann er utrolig forskjellige, ikke bare på grunn av personlighet, men på hvordan vi formulerer oss. Eksempelvis hvis vi skal formidle den samme saken, forklarer han på en annen måte enn hva jeg ville gjort. Og visa vers. Det er ikke det at den ene måten er bedre enn den andre, bare forskjellige. 

Vivian mener det kan være fordelaktig å inkludere kvinner inn i investeringsmøter. Det er en sjanse for at Investeringsselskaper hvor kun menn tar avgjørelser, går glipp av gode investeringsmuligheter, fordi menn og kvinner har forskjellige fremtoning. – Ja, noen er flinkere enn andre til å formulere seg, hvor da de som strever må jobbe litt med seg selv. Men hoved poenget her er, mangfold er bra! Sier Vivian. Hun har den siste tiden fokusert på hvordan hennes løsning også kan inkludere næringslivet, spesielt med tanke på videomøter. Dette illustrerer selskapets evne til å tilpasse seg og utforske nye veier. – Selv om Vivid Edtech ikke skal konkurrere direkte med gigantene som Teams og Zoom, ser vi muligheter i å tenke nytt og tilby våre løsninger til konkurrentene. Innovasjon Norge har vært en støttespiller i å innovere og forbedre produktene våre, så de har vært helt gull å ha med på laget, sier hun.

Med fokus på mangfold og inkludering, forbereder Vivid Edtech seg for neste vekstfase. Til tross for litt utfordringer med å sikre seg ekstern kapital har likevel 35 personer allerede sagt ja til å bli med i prosjektet. Den tidligere støtten de har sikret seg fra Innovasjon Norge har gitt dem en god start og har vært sentral for selskapets evne til å vokse og innovere kontinuerlig. Nå ser de frem til ytterligere vekst. Med et klart fokus på å gjøre en forskjell innen utdanning gjennom inkludering og motvirke utenforskap, representerer Vivian en løsning som har et globalt potensial. Vivid Edtech står som et lysende eksempel på norsk innovasjon og entreprenørskap, klar til å forme fremtiden for utdanningsteknologi. Digin ønsker dem masse lykke til på en spennende reise.