Webstep – formidabel vekst og nytt "jobbhjem"

Digin har nylig besøkt Webstep i splitter nye, freshe lokaler i Skippergata 19, Kristiansand. 

Her møter vi en blid trio; Anders Høibakk som er avdelingsleder, Andreas Eriksen som er salgs- og markedssjef og Ida Rosåsen som er rådgiver. Resten av gjengen er ute hos kunder. Webstep definerer seg som teknologi- og rådgivningsselskap og konsulentene deres leverer ende-til-ende løsninger, både individuelt og som skreddersydde team. I hele Norge har de bygget opp sterke miljøer på tvers og viktige stikkord er blant annet nettsky, AI/maskinlæring, UX og IT-sikkerhet.

Som Digin-medlem har Webstep vært en engasjert sponsor av Digitalkonferansen de siste fem årene, samt deltatt i programkomiteen både i fjor og i år. – Vi mener jo at Digin er en ypperlig arena for å synliggjøre hvor bra det er på Sørlandet for utviklere! Anders lister opp flere store selskaper innen privat- og offentlig sektor hvor digitalisering er i fullt fokus. Eksempelvis Skatteetaten i Grimstad.

Teknologi som premissgiver

Med økt digitalisering i samfunnet stilles også krav til kompetanse. Anders mener tilgangen på riktig og oppdatert kompetanse bestemmer takten i digitaliseringsprosjekter.  – Både tempo og innovasjonstakten øker i prosjekter dersom konsulentbransjen brukes på riktig måte. Her er vi dynamiske og kan tilby kompetanse for bedrifter som ikke ønsker eller har mulighet til å investere tungt. Anders bruker metaforen “verktøykasse” for å gi oss et bilde på konsulentbransjen. – Det handler om å løse de store oppgavene med riktige og fleksible ressurser og dekke behovet for å utnytte teknologi på nye måter.

– Våre ansatte er vår viktigste ressurser og derfor investerer vi tungt i kompetanseutvikling. Teknologi blir en premissgiver og teknologiutviklingen går enda raskere enn før. Anders er ikke i tvil om at kunnskap er ferskvare, og at faglig påfyll derfor er avgjørende. – Tilbudet om foredrag, kurs og sertifiseringer er omfattende i Webstep, og tilbudet til ansatte har økt under pandemien. Webstep har blant annet fått på plass 62 nye sertifiserte på endringsledelsesverktøyet Prosci, 70 AWS-sertifiseringer og 50 Azure-sertifiseringer. Vi merker at interessen for kompetansebygging har vært stor og pandemien har gir et løft for digital kursing. Vi ser at det gir gevinst og derfor motiverer vi våre ansatte ved å hente inn noen av bransjens beste foredragsholdere, forsetter Anders.

Anders trekker også frem viktigheten av gode relasjoner og utviklingen i samfunnet. – Vi er på mange måter et teknologi- og rådgivningsselskap som har et godt og solid verdigrunnlag. Det handler ikke bare om å oppnå gode resultater for enhver pris, gode hensikter er vel så viktig for å skape langsiktig lønnsomhet.

God posisjon i markedet og sosiale samlinger

Stor etterspørsel kombinert med ledende fageksperter med et bredt tjenestetilbud har bidratt til at Webstep har levert rekordhøy omsetning sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Andreas trekker frem lokal tilstedeværelse og attraktiv arbeidsplass som noen av suksessfaktorene. – Vi har mange spennende prosjekter og bredt kundetilbud til våre ansatte. I tillegg inviterer vi til flere sosiale samlinger i året.

Det lokale kontoret i Kristiansand har hatt en jevn vekst siden Anders ble ansatt i 2018 med de tre første konsulentene. Nå teller de 21 konsulenter ute i markedet, i tillegg til Andreas, Anders og Ida som har sin faste base i Skippergata. Andreas forklarer at dette skal være et alternativt hjem. – Vi har bygget stein på stein og gitt de ansatte stor fleksibilitet. Miljøet og kulturen vi skaper på jobb er viktig. Vi kaller det “hjemmet” på arbeidsplassen og våre ansatte kan komme og gå som de ønsker, treffe kollegaer og finne inspirasjon - om det er i “kjernetid” på dagtid eller kveldstid for de som ønsker det.
– Fremtidens kontor kan vi kalle det, skyter Ida inn. – Vi har kreative lokaler og henter urbane impulser fra fordelene ved å være midt i byen. Vi har malt vegger og tak helt sort, men vi fyller det med fargerikt innhold. Det tok litt tid å overbevise huseier! Men så ble det utrolig bra!

Anders og Andreas nikker enig med Ida. – Som jeg nevnte har vi stort fokus på kompetansebygging og i disse lokalene kan møterommene gjøres om til klasserom. Her har vi faglige samlinger i tillegg til sosiale spillkvelder med ølsmaking og pizza. For et par uker siden var alle konsulentene her med partnerene sine en lørdag kveld. Legger Anders til. – Det er alltid veldig hyggelig å samles.

Andreas, Anders og Ida

Digin på den politiske arenaen?

Når vi spør hva Digin kan bidra med for sine medlemmer er de alle tre ivrige med å komme med forslag. Det blir nevnt lobbyvirksomhet, der for eksempel lokalpolitikere kan innhente synsvinkler fra en interesseorganisasjon som Digin. Det kan være verdifullt å få belyst saker fra IT-bransjens side og politikere ser ofte på lobbyvirksomhet som en kilde til ekspertise. – Finn et budskap og gjør det til en politisk agenda.

I tillegg er det viktig å invitere til samlinger og gjerne med temaer som er rettet mot utviklere i regionen. Spennende og ny teknologi trigger utviklerene, forklarer Anders. Kompetanseheving er et av Idas forslag. – Enda flere kurs, frokostmøter og workshops. Ida har erfaring som styreleder i Markedsføringsforeningen i Kristiansand. – I en hektisk hverdag er det topp med korte, interessante samlinger som både gir faglig påfyll og nettverksbygging. For eksempel kan Kristiansand trenge et løft når det gjelder UX-faget. Hos oss i Webstep har vi tre dyktige hoder innenfor UX- men vi er alltid på jakt etter flere! Avslutter Anders, med et lurt smil om munnen. Takk for praten!