Workshop i forbindelse med Arena-søknad til Innovasjon Norge

29. november holdt vi den første av tre workshopper i forbindelse med Arenasøknad til Innovasjon Norge om klyngestatus.

Vi har koblet inn aktuelle bedrifter for å få idéer og innspill, noe som gav gode resultater allerede i første runde. Innledningsvis på gårsdagens workshop hørte vi en presentasjon av Rita Schage fra Innovasjon Norge om hva de legger vekt på i Arena-søknader.

Videre fikk vi høre presentasjoner fra bedrifter i bransjer med stort potensiale innenfor kunstig intelligens:

  • Sørlandets Sykehus, Even Krogstad
  • IBM, Lars Hovind
  • Agder Energi, Tor Aanensen
  • Nye Veier, Erik Spieler
  • Arendal kommune, Thomas Henriksen

Etter presentasjonene var det svært nyttig gruppearbeid, der deltakerne skulle løse ulike problemstillinger. Totalt har vi samlet nøkkelpersoner fra 22 ulike firmaer på Sørlandet til arbeidet rundt neste års søknad. 

Morten Goodwin fra forskningssenteret CAIR måtte dessverre melde avbud denne dagen, men kommer sterkere tilbake senere.

Etter nyttår holder vi workshop 25. januar og 14. februar sammen med Innovasjon Norge.