Agder Cyber Security Forum

Agder Cyber Security Forum et forum for å samle kompetanse og nettverk innen cyber security i Agder. Vi ønsker erfaringsdeling og muligheter for påfyll av kompetanse som vi kan ta med tilbake i vårt arbeid med cyber security i egen bedrift.

Det er klyngene NODE, Eyde, Digin, Noroff, NFEA og MFS, som står bak dette forumet da vi mener dette er en tematikk det er viktig å samarbeide om på tvers av næringer og kompetansemiljø!

Målgruppen er alle som har et cyber security ansvar i sin bedrift, eller som er generelt interessert i temaet. Møtene er åpne for alle i alle bedrifter og organisasjoner på Agder og studenter er også hjertelig velkomne. Møtene skal være et lavterskel-tilbud med både godt faglig og sosialt innhold (mingling og mat) og vil derfor ikke bli streamet. Vi arrangerer 4 samlinger i året samt sikkerhetskonferanse (Security Talks) i oktober.

Følg med i vår kalender eller meld deg opp på vårt nyhetsbrev for informasjon om neste arrangement!