Fra venstre; Frank Reichert - styreleder, Øyvind Mjølund - styremedlem, Morten Goodwin - styremedlem og Jeanette Tharaldsen - CEO og styremedlem i AIVEO.

Spin off fra helseprosjekt i Digin – Agder Fylkeskommune skaper arbeidsplasser i regionen

I 2018 fikk Digin tilskudd fra Agder Fylkeskommune for å utvikle seg som næringsklynge. Prosjektet ble kalt «I4Helse4Business» og skulle etablere en arena for innovasjon og nyskaping. Prosjektet varte frem til 2022 og har skapt flere suksesshistorier i regionen.

Digin har de siste årene jobbet strategisk sammen med I4Helse mot den felles målsettingen om å utvikle privat næringsliv slik at innovasjon innenfor produkter og tjenester til helse- og omsorgssektoren skal styrkes. Bakgrunnen for tildelingen fra Agder Fylkeskommune var behovet for forskning samt et stort potensiale for næringsliv i omstilling for å utvikle nye produkter og tjenester. Det har vært viktig å synliggjøre at behovet for digitalisering og teknologi fra denne sektoren er vesentlig da Norge står overfor store utfordringer, blant annet knyttet til eldrebølgen. For å løse disse utfordringene det nødvendig med en høy grad av innovasjon og digitalisering innenfor helse. Prosjektene som ble finansiert gjennom I4Helse4Business var:

  • I4Helse ble innvilget midler til søknadsskriving på PilotHelse prosjektet hos Forskningsrådet.
  • I4Helse fikk innvilget midler til prosjekt DreamTeam.
  • Sunsense fikk innvilget midler til å videreutvikle sitt produkt og for å skrives inn i PilotHelse-søknaden som case på digital hudhelse med utgangspunkt i sensorbaserte solmålinger.
  • Islandwind AS fikk innvilget midler til forprosjekt på demensroboten Ann.
  • Egde fikk innvilget midler for å etablere et nasjonalt testmiljø for standardisering, integrasjon og gjennomføring av et Proof of Concept i samarbeid med Direktoratet for e-helse, kommuner, sykehus og leverandører.

Nye arbeidsplasser i regionen

Daglig leder i Digin, Cathrine Stien sier dette om prosjektet I4Helse4Business:
– Blant resultatene fra prosjekttildelingen er det veldig spennende å se hvilken posisjon Agder og I4Helse kan få som samarbeidsarena for samhandling. Det må også trekkes frem som en suksess at et av forprosjektene som ble støttet under kartleggingen har gitt resultater i et oppstartsselskap og nye arbeidsplasser i regionen.

Oppstartsselskapet hun referer til er AIVEO. I mars 2022 ble det etablert et nytt oppstartsselskap hvor grunnlaget for etableringen var forprosjektet «demensroboten Ann». AIVEO er å regne som en direkte spin off fra Islandwind AS sitt forarbeid hvor flere så et stort potensiale i å videreføre idéen med å utvikle velferdsteknologi basert på kunstig intelligens som kan hjelpe mennesker som lever med demens til å få en bedre hverdag.

Selskapet AIVEO er grunnlagt av Jeanette Tharaldsen, Morten Goodwin, Øyvind Mjølund og Frank Reichert. Jeanette er satt inn som daglig leder og styremedlem og de andre har utøvende roller i styret, der Frank er styreleder. AIVEO har sin ekspertise innen kunstig intelligens og er drevet av formålet om å utvikle egne løsninger og verdiskaping gjennom bruk av kunstig intelligens og maskinlæring.

Jeanette Tharaldsen er godt fornøyd med sammensetningen av teamet – Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger om teamet som er grunnleggere av AIVEO, det er et høyt utdannet og kvalifisert team, med lang erfaring innen sine felt. Vi har en av Norges mest anerkjente professorer innen kunstig intelligens, Morten Goodwin. I tillegg til Frank som har lang fartstid innen produktutvikling, blant annet fra Ericsson. Han har også vært rektor på UiA og har et stort nettverk. 

Selv har Jeanette erfaring fra markedsføring og ledelse. – Jeg har vært involvert i hovedprosjektet I4Helse4Business gjennom min tid som konstituert daglig leder i Digin, og synes det er utrolig spennende at vi nå kan ta tak i et av de forprosjektene som handlet om å skape et digitalt hjelpemiddel for mennesker som lever med demens. Muligheten for å spinne videre på forprosjektet var der - men ingen tok tak i det. Jeg fant ut at her må man bare satse, og heldigvis hadde Øyvind, Frank og Morten så stor tro på prosjektet at vi ble enige om å skape AIVEO.

Høy teknologisk innovajsonsgrad innen velferdsteknologi

Siden oppstart har AIVEO endret litt på den opprinnelige idéen som var en robot med navnet Ann. – Nå har vi først og fremst utviklet kunstig intelligens modeller og infrastruktur fra scratch som klargjøres for å testes i kliniske miljøer, men hva slags fysisk beholder eller enhet vi lander på, eller om vi gir den et nytt navn er ikke helt klart ennå. Vi tester løsningen nå og har som mål å ha en ferdig prototype i løpet av denne høsten, sier Jeanette og er spent på videre satsing. 

Prosjektet I4Helse4Business har skapt et mulighetsrom for oppbygging av en ny helsenæring i Norge, takket være Agder Fylkeskommune. Helse- og velferdsteknologi er et felt som er preget av høy teknologisk innovasjonsgrad, men det er fremdeles også et stort behov for forskning samt et stort potensial for næringslivet for å utvikle nye produkter og tjenester som kan gi gevinster i denne sektoren.

Les også: https://www.digin.no/nyheter/i4helse4business-prosjektet-i-sluttfasen/