Bilde av logo til GeoAI:Hub
Logo GeoAI:Hub

GeoAI:Hub

GeoAI:Hub er et nettverk med mål om å samle initiativer, ekspertise og teknologi på tvers av fagområdene geomatikk og kunstig intelligens (AI), samt utveksling av kompetanse og erfaringer på tvers av sektorer og bransjer.

Hva er GeoAI:Hub?

Geografisk informasjon spiller en nøkkelrolle i effektiviseringen av by- og regionalplanlegging, overvåkningen av miljøendringer, forvaltningen av naturressurser, og optimaliseringen av transportnettverk. Dette er ikke bare avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling og beskyttelse av naturen, men også for å forbedre responstiden til nødetater, ved å muliggjøre raskere og mer effektiv navigering i kritiske situasjoner.
 
Kunstig intelligens (AI) er en moden teknologi på flere av disse områdene, og åpner opp for nye muligheter for å løse komplekse utfordringer som er for omfattende for individuelle aktører å løse alene. Gjennom flere prosjekter i Agder er det utviklet kompetanse, samarbeidsnettverk og nasjonal interesse for kunstig intelligens innenfor geomatikk-området. Dette har skapt et unikt samarbeid mellom akademia, offentlig og privat sektor på tvers av fagmiljøer i regionen. 

 • Visste du at CAIR – Centre for Artificial Intelligence Research (Universitetet i Agder) bidrar med kunnskap om kunstig intelligens og er en av samarbeidspartnerne i Kornmo-prosjektet?
  Kornmo-prosjektet har som mål om å utvikle datamodeller for å optimalisere bærekraftig kornproduksjon.
 • Visste du at Kartverket har gjennomført et standardiserings- og kartleggingsprosjekt for havnedata med målsetning om å få på plass en åpen og robust infrastruktur for havnedata?
  – Kristiansand havn KF var én av havnene som deltok i prosjekt Havnedata 2020. Pilotmålinger av sjøbunnen i havnen har vist gode resultater som kan bidra til bedre økonomi for Kristiansand Havn og mindre klimautslipp.

GeoAI:Hub er et nettverk med mål om å samle slike initiativer, ekspertise og teknologi på tvers av fagområdene geomatikk og AI, samt på tvers av andre relevante bransjer for å skape en bedre forståelse og sikre en mer omfattende og tverrfaglig tilnærming for å løse komplekse utfordringer. Visjonen til GeoAI:Hub er å skape et internasjonalt kompetansemiljø innen kunstig intelligens på stedfestet informasjon, og samle initiativer for utveksling av kompetanse og erfaringer på tvers av sektorer og bransjer som er med på å fremme innovasjon. 
 
Nettverket vil organisere regelmessige seminarer og hackathons med økt fokus på formidling og markedsføring av prosjekter og initiativer spesielt utenfor geomatikk-menigheten. Gjennom å være en nettverksarena vil GeoAI:Hub også fungere som en sentral kunnskapsformidler og fremme viktige internasjonale prosjekt-finansieringsmuligheter, inkludert de som tilbys av EU.

Prosjektteamet

Prosjektteamet består av Amna Drace Biscevic, nestleder i Kartverket Agder, Karianne Ormseth, leder for innovasjon og forretningsutvikling i Digin og Even Andreas Lie, prosjektleder for etableringen av GeoAI:Hub i Digin.

Hvem er samarbeidspartnere?
 
Prosjektet er finansiert av KartAI-prosjektet og Sørlandets kompetansefond. Samarbeidspartnere er aktørene i KartAI-prosjektet og Digin. Vi er i dialog med potensielle samarbeidspartnere, og søker aktivt etter flere samarbeidspartnere som er nysgjerrig på å utforske teknologisk innovasjon og kompetanse på tvers av fagområdene geomatikk og AI.

Hva skjer fremover?

 • Bli med på den første GeoAI:konferansen, 5. juni i Kristiansand 
  – Her vil du få innsikt i det siste innen Geografisk AI og muligheten til å utforske nyttige anvendelsesområder på tvers av sektorer og bransjer. Klikk her for å lese mer om konferansen.
 • Opplev GeoAI:Hub på Arendalsuka 2024
  – I uke 33 er hele det politiske Norge samlet i Arendal. GeoAI:Hub vil være til stede med et arrangement som løfter frem mulighetene Geografisk AI spiller i samfunnet, og hvordan kompetansen kan overføres på tvers av bransjer og sektorer. 

Hvordan engasjere deg?

For mer informasjon om hvordan du kan engasjere deg i GeoAI:Hub og utforske samarbeidsmuligheter, vennligst ta kontakt med prosjektleder Even Andreas Lie via e-post: even@digin.no eller på tlf. 950 04 654.

Hvorfor engasjere seg? 

 • Bli oppdatert på de nyeste trendene innen Geografisk AI
 • Bli invitert til faglige seminarer og ulike hackathons
 • Del kunnskap og teknologi med partnere og kunder på tvers av bransjer
 • Få innsikt om viktige prosjekt-finaniseringsmuligheter
 • Muligheter for nettverksbygging med andre eksperter innen Geomatikk og AI.