IM-prosjektet

IM-prosjektet

Et langsiktig mål med IM-prosjektet er å bygge et robust nettverk som synliggjør lærlingplasser og sikre elever fra videregående skoler relevant praksis og erfaring som gir dem større fordeler i videre karriere.

IM-prosjektet står for yrkesrettede fag innen Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Artikler som omtaler prosjektet:

https://digin.no/nyheter/digin-er-engasjert-i-et-fremtidsrettet-samarbeid-i-agder/

https://digin.no/nyheter/samfunnsansvar-og-vekst-aa-energi-tar-inn-it-laerlinger/